E-læring om kommunikationsaftalen skal styrke samarbejde på tværs af sektorer

​Hvem gør hvad hvornår? Og hvilke informationer er der brug for at dele, når borgere indlægges og udskrives, hvis forløbene skal fungere optimalt.  Det kan frontpersonale som sygeplejersker og sosu-assistenter fra både hospitaler og kommuner blive klogere på i e-læringskursus om kommunikationsaftalen.   

Vent...

Kommunikationsaftalen udstikker rammerne for samarbejdet mellem hospitalerne i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen, når borgere indlægges og udskrives.


Link i billedet til e-læringskurset Kommunikationsaftalen i Kursusportalen

Aftalen er sat i verden for at skabe bedre overgange mellem de to sektorer. Men selv om den har eksisteret siden 2011, er der stadig brug for at udbrede kendskabet til den. I forbindelse med en revision af aftalen, der trådte i kraft i januar 2019, er der derfor produceret et e-læringskursus, som skal være med til at sikre, at aftalen bliver ført ud i livet.

- Aftalen har været svær at få kommunikeret helt ud i "fronten" til de medarbejdere på hospitalerne og i kommunerne, der skal bruge den. Samtidig kommer der hele tiden nye medarbejdere, og derfor er der kontinuerligt behov for undervisning, så alle har viden om den, siger chefkonsulent Henriette Bager, Det Nære Sundhedsvæsen, Center for Sundhed.

Hun har været en del af den tværsektorielle arbejdsgruppe med repræsentanter for både kommuner og hospitaler, der i samarbejde med RegionH E-læring har udviklet kurset. 

Tværsektorielt fokus

Kursets målgruppe er både hospitalsansatte og ansatte i kommunerne. I den visuelle fortælling møder kursisterne den ældre borger fru Olsen, der kommer på hospitalet, fordi hun er faldet derhjemme og måske har brækket hoften. Derefter følger to forskellige scenarier. Her gennemgås "køreplanen" for kommunikationen mellem hospital og kommune, der gælder ved henholdsvis indlæggelse i under 48 timer og indlæggelse over 48 timer.

  - Målet har været at lave et tværsektorielt kursus, hvor parterne ser indlæggelsesforløbet som en helhed, så det bliver synligt, at vi er fælles om at give fru Olsen det mest optimale forløb. På den måde håber vi, at de får en bedre fornemmelse af hinandens opgaver og kan se vigtigheden af at give hinanden de rigtige informationer, siger Henriette Bager.

I en afsluttende quiz har kursisterne mulighed for at teste, om de har tilegnet sig den viden, de bliver præsenteret for undervejs. Derudover rummer E-læringen selve kommunikationsaftalen med bilag, så den også kan bruges som opslagsværk.

-  Det har været vigtigt for os at få lavet noget, som ikke bare ligger i Kursusportalen, men som man også kan tilgå fra sin mobil eller tablet, så det er let tilgængeligt, når man er på farten
siger Henriette Bager.

Godt modtaget

Chefkonsulenten fortæller, at e-læringen om kommunikationsaftalen er blevet godt modtaget, og at ikke bare sygeplejersker og sosu-assistenter i begge sektorer, mens f.eks. også læger på hospitalsafdelinger har taget kurset.

- Ledelsesopbakningen er væsentligt, for uden den får vi aldrig kommunikationsaftalen op at køre, siger hun.

Om samarbejdet med RegionH E-læring om udviklingen af kurset, lyder der uopfordret lutter lovord.

- De to medarbejdere fra E-læringsenheden har været meget lydhøre over for, hvad det var vi skulle bruge og har lagt sig i selen for at honorere det, vi efterspurgte. Så det har været en sjov og spændende proces og et meget fint forløb, siger hun.  


 Se billeder fra e-læring

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor