E-læringsspecialister nørdede igennem

​18. februar mødtes e-læringsspecialister på tværs af regionerne til en workshop, hvor der var lejlighed til at nørde igennem, dele erfaringer og drøfte løsninger på tekniske udfordringer. Alt sammen for fremover at kunne udvikle endnu bedre e-læring. 

Vent...

Tekst: Trine Kit Jensen


Udover e-læringsfolk fra regionerne var der blandt de femten deltagere på workshoppen også repræsentanter fra Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen. Den blev afviklet i Region Syddanmarks lokaler i Vejle. 

Et af programpunkterne handlede om, hvordan man ved hjælp af programmering i JavaSkript kan tilføje nye funktionaliteter til Storyline, der er et stykke software, som anvendes i forbindelse med udvikling af e-læring. Hovedvægten lå på de tekniske aspekter, og programmering, metoder og løsninger blev ivrigt diskuteret med afsæt i konkrete udfordringer. Teamet fra Region Syddanmark bidrog med eksempler på både udfordringer og løsninger på udfordringerne, og især et par cases omkring design og usability, gennemgået af Malik Hertzum Hendriksen, vakte stor begejstring.


Værdien af at udveksle erfaringer med andre, der også programmerer som en del af jobbet, kan ikke overvurderes. 


Det fortæller e-læringsspecialist Tom Dalgaard Petersen fra RegionH E-læring. Han fungerede som facilitator på workshoppen.

-  I det daglige er der for de fleste ikke et større forum, hvor man frit kan tale om programmering – det giver heller ingen mening at forsøge på det. Men på workshoppen her blev der givet plads, hvilket var superfedt! Og havde vi lige haft lidt mere i stil med Maliks indspark med på dagen, ville den sidste stjerne være hjemme, siger han.

På workshoppen blev det besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en fælles platform som fx Slack, der vil skabe bedre mulighed for vidensdeling på tværs af regionerne og kan rumme en "kodemateriale-bank".

 - Vi var også enige om, at vi på nye workshops måske skal skille det teknisk-nørdede og det grafisk-designmæssige lidt ad, så de e-læringsfolk, der ikke koder, får større udbytte af dagen, siger Tom Dalgaard Petersen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor