Nationalt e-læringsprojekt om selvmordsforebyggelse er klar i pilotversion

​De fem regioner står i samarbejde med RegionH E-læring bag et e-læringskursus, der skal være med til at sikre, at selvmordstruede får kompetent hjælp i tide. 

Vent...

Tekst: Trine Kit Jensen


En forkert eller mangelfuld vurdering af selvmordsrisiko kan få fatale følger. Men via et nyt e-læringskursus vil de fem regioner nu opkvalificere og certificere det kliniske personale i psykiatrien, så alle faggrupper får kompetencer til at risikovurdere på et kvalificeret grundlag. E-læringen er også relevant for ansatte i somatikken og for kommunale medarbejdere, der kommer i kontakt med selvmordstruede.

 - Risikovurderingen er ikke alene lægens ansvar, men et fælles anliggende. Også plejepersonalets observationer indgår, og med projektet håber vi at kunne styrke tværfagligheden og skabe en kultur, hvor vi hjælper hinanden med ansvaret for selvmordsforebyggelse, siger projektleder Kate Aamund, læge og leder af forskningsnetværket på Psykiatrisk Center Nordsjælland.

E-læringskurset er foreløbig frigivet i en pilotversion på Psykiatrisk Center Nordsjælland og vil efter en evaluering blive frigivet til resten af de psykiatriske centre i Region Hovedstaden og de fire andre regioner 1. marts 2020. 

Ensartet risikovurdering

Målet med projektet er også at kvalitetssikre ved at skabe ensartethed i risikovurderingerne, så risikoniveauet bliver vurderet ens og med de samme begreber, uanset om personalet møder patienten i fx akutmodtagelsen, under indlæggelse eller i ambulant regi.

  - Specielt i overgangene, hvor man flytter en patient fra et sted til en andet, er det vigtigt med et fælles sprog og fælles begreber, så det nye afsnit, der modtager patienten, får et reelt billede af selvmordsrisikoen. Når vi analyserer de utilsigtede hændelser, hvor det gået galt, kan vi mange gange se, at der har der været uoverensstemmelse mellem risikovurderingen og patientens faktiske kliniske tilstand, lige som dokumentationen for risikovurderingen kan mangle. Vi ved derfor, at overgangene kan være "farlige" og at vi skal være på vagt. Så mit håb er, at det her kan redde liv, siger Kate Aamund.

 

Tre cases

Kursisterne får i e-læringskurset generel information om risikofaktorer og risikovurdering, herunder fx stress - og sårbarhedsmodeller.

Derudover bliver de præsenteret for tre cases i form en ung pige, en midaldrende mand og en ældre mand, som de skal risikovurdere på farveskalaen grøn, gul og rød. Grøn indikerer, at der ikke er fare på færde, mens gul indikerer øget selvmordsrisiko og rød akut øget selvmordsrisiko. Ud fra disse risikoniveauer skal de efterfølgende komme forslag til risikohåndtering og interventioner, der kan sættes i værk for at beskytte og hjælpe patienten.

Før de når så langt, får kursisterne først et kort rids af patienternes forhistorie, og via videofilmede samtaler med de enkelte patienter eller borgere, der suppleres med øvelser, bliver de trænet i samtaleteknik og i at spotte de forskellige risikofaktorer. Undervejs får de feedback på deres vurderinger.

I de videofilmede sekvenser vil også pårørende komme på banen, da der er erfaring for, at deres bekymringer i forhold til familiemedlemmer ikke altid bliver vægtet højt nok.

Planen er, at e-læringen skal suppleres med fremmødeundervisning og at de ansatte i psykiatrien re-certificeres en gang om året, så færdighederne i risikovurdering kontinuerligt bliver holdt ved lige. 

Hjemmeside og podcasts

Ansatte på somatiske afdelinger, praktiserende læger og ansatte i kommunerne vil fra sommeren 2020 på eget initiativ kunne gå ind og tage e-læringen via hjemmesiden selvmordsforebyggelse.dkSom led i projektet er der produceret fire podcasts, som også er tilgængelige på hjemmesiden. Journalist Mikkel Frey Damgaard interviewer her en patient, der har overlevet et selvmordsforsøg og en pårørende, der har mistet et familiemedlem på grund af selvmord samt to behandlere, der har oplevet, at patienter tog deres eget liv.

 

Projektet er finansieret af Det Nationale Partnerskab for Selvmordsforebyggelse under Sundhedsstyrelsen.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor