To nye digitale initiativer skal hjælpe selvskadende unge

​Som led i et forskningsprojekt er Team for selvskade under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center netop begyndt at afprøve en ny, webbaseret behandling til selvskadende unge. RegionH E-læring har bidraget til den danske version af det digitale behandlingsforløb, der er det første af sin art i børne- og ungdomspsykiatrien herhjemme. Næste skridt bliver e-læring, der skal opkvalificere ansatte i psykiatrien, så de bliver bedre til at hjælpe unge, som skader sig selv.    

Vent...

Af Trine Kit Jensen


Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents - eller bare ERITA. Det er titlen på en ny, webbaseret behandling til selvskadende unge i alderen 13-17 år, der som led i et forskningsprojekt nu afprøves i Region Hovedstaden. ERITA er på flere måder banebrydende.

- Vi skriver Danmarkshistorie, både fordi vi er de første til at afprøve en målrettet behandling mod selvskade, og fordi det er første gang, man i børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark afprøver en internetbaseret behandling, fortæller Lotte Rubæk, psykolog og leder af Team for selvskade under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.


Lotte Rubæk, psykolog og leder af Team for selvskade

Selvskadebehandlingen er et tillæg til den øvrige udredning og behandling, som unge med forskellige diagnoser modtager på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. ERITA løber over 12 uger og inddrager også forældrene, der har deres eget ERITA-program. 

Målet med ERITA er at lære de unge at forstå, acceptere og regulere deres følelser, så de ikke længere handler på dem ved at skade sig selv. Forældrene får hjælp til, hvordan de kan rumme og håndtere de svære følelser hos deres børn på en hensigtsmæssig måde.

I Sverige er den webbaserede behandling afprøvet i pilotstudier med gode resultater. Konceptet er versioneret til dansk med hjælp fra RegionH E-læring, der bl.a. har bidraget med ny grafik og speak til de elementer, der indgår i ERITA-portalen. 

Det er både læsestof, film, lydklip og forskellige øvelser. Derudover kan den unge i en app til mobilen både registrere sin trang til selvskade og de færdigheder i forhold til at bekæmpe trangen til selvskade, som vedkommende lærer via ERITA-øvelserne.

Potentiale for mange gevinster

Sammen med forældrene møder de unge en ERITA-terapeut til en indledende samtale, men ellers foregår kommunikationen med terapeuten via computerprogrammet.

Når Team for selvskade er ude omkring for at fortælle om ERITA, bliver der ofte stillet spørgsmålstegn ved, om alliancen med terapeuten er lige så god, som hvis de to parter mødtes rent fysisk. Men erfaringerne fra Sverige viser, at der ikke er grund til bekymring. Her har man sideløbende med webversionen af ERITA afprøvet behandlingen som traditionel terapi, og hos unge i de to forskellige grupper var der ingen forskel i oplevelsen af kontakten med terapeuten.

- Vi ved også, at de unge faktisk føler, at deres terapeut er mere tilgængelig end ellers, fordi de ikke skal vente på en tid i ambulatoriet, men kan skrive sammen med terapeuten hver dag, 
siger Lotte Rubæk.

Generelt mener hun, at der potentielt kan være mange gevinster ved at tilbyde kvalificeret hjælp til selvskadende unge på internettet.  Blandt andet peger hun på, at der er brug for konstruktive alternativer til den "hjælp", de ellers kan finde på nettet og via sociale medier. I en dokumentar på DR er det f.eks. for nylig kommet frem, at unge piger skriver om og deler billeder af deres selvskade i et hemmeligt netværk på Instagram - med fare for at inspirere hinanden på en dårlig måde.

- Nettet appellerer til de unge og især unge, som har en stigmatiserende lidelse, som de er meget skamfulde omkring. Når de har det dårligt, søger de hjælp her, og som den senere tids mediefokus på selvskade har vist, betyder det, at de nogle gange havner i netværk, som påvirker dem uhensigtsmæssigt, siger hun.

Fordel at kunne gentage sessionerne

Lotte Rubæk peger også på, at kombinationen af tekst, film, lydfiler og interaktive øvelser giver de unge mulighed for at lære på flere forskellige måder.

Vi ved, at de måske kun tager
10 procent med sig
fra en face-to-face samtale...


- De forskellige modaliteter skulle gerne betyde, at de unge bedre kan huske, hvad de har lært. Samtidig kan de altid logge sig på, hvis de har brug for at læse, høre eller se noget igen. Vi ved, at de måske kun tager 10 procent med sig fra en face-to-face samtale, fordi de kan være ukoncentrerede eller er i en tilstand, hvor de har det så dårligt, at de ikke er modtagelige for at lære nyt. Det her format giver mulighed for, at de kan gentage sessionerne lige så mange gange, de har behov for, siger hun.

For forældrene er gevinsten ved ERITA, at også de nu for første gang får et tilbud, der specifikt handler om selvskade, så de bliver bedre til at forstå og hjælpe deres børn. Derudover kan de nøjes med at møde op til en indledende samtale og ellers tilgå deres del af programmet hjemme fra computeren.   

Mindre omkostningstung 

Set i et økonomisk perspektiv peger Lotte Rubæk på, at den webbaserede ERITA-behandling er mindre omkostningstung end traditionel terapi, hvor den unge skal møde op i ambulatoriet.

- Alt dét, den unge sidder og lærer hjemme ved computeren, skal terapeuten ikke bruge tid på at lære ham eller hende. Terapeutens rolle bliver mere støttende i forhold til, om den unge har forstået indholdet i ERITA på den rigtige måde og kan bruge færdighederne i praksis. Det betyder, at man som terapeut måske kun skal bruge 20 minutter om ugen på den unge og ikke en hel time, siger hun.

Dertil skal lægges de ressourcer, der spares ved, at ung og forældre ikke skal være fraværende fra skole og arbejde eller bruge transporttid på at komme til og fra behandlingen.

Webbaseret behandling kan
ikke erstatte al behandling
med fysisk fremmøde.

 

- Det er vigtigt at påpege, at webbaseret behandling ikke kan erstatte al behandling med fysisk fremmøde i psykiatrien. Men der hvor der kan findes evidens for en tilsvarende effekt ved webbaseret behandling, vil det give mening at benytte sig af den moderne teknologi, så vi griber mindst muligt ind i familiernes liv, og så de sparede behandlerressourcer kan komme andre patientgrupper til gode, siger Lotte Rubæk.

E-læring til personale er næste skridt

Med ERITA sat i søen bliver næste projekt i Team Selvskade at opkvalificere alt personale i børne- og ungdomspsykiatrien, så de ansatte bliver bedre til at opspore og hjælpe unge, der har selvskadende adfærd. Opkvalificeringen vil både rumme traditionel undervisning ude på de enkelte afsnit og et e-læringskursus, der bliver sat i produktion inden længe.

-  Mange unge fortæller, at de bliver mødt med fordomme om, hvad selvskade er, og vi ved fra forskning, at behandlerne selv oplever, at de ikke ved nok om selvskade. Derfor kan de være bange for at tage en samtale med den unge, fordi de f.eks. frygter, at selvskade kan blive til selvmordsadfærd, hvis de griber det an på en forkert måde, siger Lotte Rubæk.   

Udover fakta om selvskade og årsagerne til, at unge skader sig selv, kommer e-læringen til at indeholde anvisninger på, hvordan de unge ønsker at blive mødt af behandlerne, hvordan man på en god måde kan spørge ind til selvskade, og hvad der skal lægges vægt på under den første samtale.  

Guide til de unges digitale liv

På baggrund af medieomtalen af selvskade-netværket på Instagram, er det også planen, at e-læringen skal indeholde en guide til, hvordan behandlere kan spørge ind til de unges digitale liv. 


- I forhold til "social spredning" er billedmedier noget af det værste, når det gælder selvskade, og der er stor forskel på, hvor meget viden, den enkelte behandler har om de forskellige platforme og den indvirkning, de kan have på de unge, siger Lotte Rubæk.

Lotte Rubæk har et håb om, at e-læringskurset skal tilbydes alle nye medarbejdere i børne- og ungepsykiatrien inden de begynder at behandle patienter.

- Når vi har været ude at undervise på et afsnit, vil der gå et stykke tid, før vi kommer igen. I mellemtiden kan der være udskiftning i medarbejdergruppen, og e-læringsformatet kan være med til at sikre et fælles grundniveau af viden om selvskade, siger hun.

E-læringsformatet kan være 
med til at sikre et fælles grundniveau af viden...


Forventningen er, at e-læringskurset om selvskade kan være klar til brug inden for et år. Udover personale i børne- og ungdomspsykiatrien vil e-læringen være relevant for fx ansatte på somatiske skadestuer, der ofte får unge ind efter selvskade.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor