E-læring skal mindske antallet af unødvendige kirurgiske indgreb ved medicinsk abort

​Hvert år får omkring 10.000 danske kvinder en tidlig medicinsk induceret abort. Sammenlignet med kirurgiske aborter har metoden en række fordele. Men for nogle ender den medicinske abort med et kirurgisk indgreb, og så er gevinsterne væk. Et nyt e-læringskursus tager sigte på at kvalitetssikre den non-invasive metode og undgå unødvendige kirurgiske interventioner.  

Vent...

Tekst: Trine Kit Jensen


Mindre risiko for underlivsbetændelse, der er en af de hyppigste årsager til infertilitet. Ingen risiko for perforering af uterus og ingen anæstesi med potentielle komplikationer. Det er fordelene ved en tidlig medicinsk induceret abort frem for kirurgisk abort.

I forbindelse med medicinske aborter ender nogle kvinder imidlertid alligevel med at få foretaget en kirurgisk tømning af uterus. Disse indgreb kan være påkrævede, hvis kvinden fortsat er gravid eller hvis hun har helbredstruende blødninger. Men ofte er de unødvendige og kan f.eks. blive sat i værk, fordi kvinden har svært ved at acceptere den naturlige "gang" i en medicinsk abort eller fordi sundhedspersonalet fejlvurderer situationen og behovet for en kirurgisk intervention.

For at kvalitetssikre de tidlige medicinsk inducerede aborter og undgå unødvendige indgreb, har Amani Meaidi, læge og ph.d.- studerende på Rigshospitalets gynækologiske afdeling, derfor taget initiativ til et e-læringskursus, der nu er færdigt og klar til brug.

 

Forberedelse af kvinden og tolkning af ultralydsbilleder

Kurset er produceret i samarbejde med RegionH E-læring, og det faglige indhold er godkendt af medlemmer af styregruppen for Tidlig Graviditet og Abort Kvalitetsdatabase.

E-læringen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, der arbejder med tidlige medicinsk inducerede aborter på klinikker i offentligt eller privat regi. Det kan være sygeplejersker, yngre læger, uddannelseslæger eller erfarne gynækologer.

Indholdsmæssigt er kurset delt i to moduler. Det ene giver de sundhedsprofessionelle kompetencer til at forberede de gravide på blødnings- og smerteforløbet ved tidlig medicinsk induceret abort, så kvinderne f.eks. ikke tror, at forløbet kan sammenlignes med en menstruation. Her medvirker bl.a. en sygeplejerske, en sonograf og en speciallæge i gynækologi og obstetrik, der fortæller om, hvordan de forbereder kvinderne på blødningsmængde, blødningsvarighed og smerte.

Det andet modul handler om korrekt brug og tolkning af ultralydsbilleder efter den medicinske induktion, så de sundhedsprofessionelle kan undgå fejlvurderinger og dermed unødvendige kirurgiske interventioner. I dette modul gennemgås ultralydsbilleder fra forløb med ni kvinder, der har været igennem en tidlig medicinsk induceret abort. Kurset indeholder ikke information om selve abortproceduren.  

Det tager ca. 30 minutter at gennemføre e-læringskurset. Før og efter selve kurset skal de sundhedsprofessionelle besvare de samme ti spørgsmål om tidlig medicinsk induceret abort. I forbindelse med de afsluttende spørgsmål bliver der løbende givet feedback på svarene, og i den sidste test skal der svares rigtigt på 90 procent af spørgsmålene for at bestå og få et kursusbevis. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor