Fokus på brugeroplevelsen med nye redskaber

Brugeroplevelsen eller på engelsk User Experience (UX) spiller en væsentlig rolle i forhold til læring. Med nye værktøjer og ny software kan RegionH E-læring nu indsamle og analysere biometriske data om brugeroplevelser og brugeradfærd. Det skal fremover give endnu bedre læringsforløb. 

Vent...

Udstyr til eye-tracking, sved- og pulsmåling og analyse af ansigtsudtryk. Det er redskaber, som RegionH E-læring fremover vil benytte sig af under udarbejdelsen af e-læringskurser og andre former for læringsteknologi. De biometriske målinger "sladrer" populært sagt om brugeroplevelsen eller brugeradfærden. Sammen med software til analyse af de indsamlede data kan målingerne derfor være med til at sikre, at kurserne bliver designet, så brugerne får det bedst mulige udbytte af den digitale uddannelse eller kompetenceudvikling.

Mange anvendelsesmuligheder

I forhold til Sundhedsplatformen kan biometriske data fx sætte fokus på, hvor der helt præcist er brug for "knap-undervisning" og hvor der ikke er. De kan også fortælle, om der eventuelt er behov for at ændre det interface, brugerne møder, så det fungerer mere hensigtsmæssigt. 

Men biometriske data kan ikke blot anvendes i forbindelse med udvikling af digital læring. Til CAMES – Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation ­– er der fx indkøbt et sæt mobile briller til eye-tracking, så det i forbindelse med simulationer bliver muligt at registrere, om sundhedspersonalet retter opmærksomheden det rigtige sted hen. 

Endnu i opstartsfasen

Brugen af de nye redskaber er endnu i opstartsfasen. Foreløbig har en e-læringsspecialist og en specialist fra HR-Systemsupport været på kursus hos softwareleverandøren iMotions for at lære software og udstyr at kende og få viden om, hvordan man designer undersøgelser, der giver valide resultater. 

I RegionH E-læring vil biometriske data i første omgang blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af et e-læringskursus i afholdelse af videomøder via "Skype for Business". 

Den bedste indretning af et medicinrum

Derudover har medarbejdere fra Region H E-læring, HR-Systemsupport og CAMES sammen deltaget i en workshop med iMotions. Via eye-tracking gik øvelsen her ud på at undersøge, hvordan et medicinrum kan indrettes, så sygeplejersker hurtigt og let kan finde frem til den ønskede medicin. 


Skrevet af: Journalist Trine Kit Jensen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor