Om e-læring

Region Hovedstaden er en videnstung organisation med et konstant behov for uddannelse af de ansatte. For at opretholde den høje kvalitet i det kliniske arbejde kan e-læring være et effektivt redskab. Medarbejdere stiller nye krav til deres arbejdsplads og måder at tilgå læring på.

Hvad er e-læring?

Det hurtigt skiftende digitale landskab giver os spændende nye muligheder for at lær, inteagere, kommunikere og dele viden.

E-læring kan overordnet defineres som læring, der er helt eller delvist digitalt medieret. E-læring kan være mange ting, vekslende fra det meget statiske til det meget interaktive.

Man skelner overordnet mellem e-læring som ren netbaseret undervisning, e-læring som blended learning, hvor e-læring fx bruges før eller efter tilstedeværelsesundervisningen, eller e-læring, hvor dele af eller hele kurset indgår i selve tilstedeværelsesundervisningen. I RegionH E-læring arbejder vi med alle dele af e-læring.

Billedresultat for hvad er e-læring

Hvornår skal e-læring anvendes ?

Vigtigere end fordele og ulemper ved e-læring, er det at e-læring som alle andre undervisningsformer har områder det er godt til, og områder det ikke egner sig til. Ring og få en uforpligtende snak med os. Vi vil meget gerne hjælpe med at hjælpe dig med at at vurdere dette.

Fordele:

  • Fleksibel læring – uafhængig af tid og sted - hver kursist kan gennemføre kurset i sit eget tempo
  • Kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler
  • Kombinationen af tekst, billede, video og lyd kan være pædagogisk effektivt
  • Letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger
  • Kan være et godt supplement til sidemandsoplæring og anden tilstedeværelsesundervisning og give kursisterne et fælles udgangspunkt for undervisningen.

Ulemper:

  • Udvikling af e-læring er tidskrævende
  • Mens tilgangen er mere fleksibel er forløbet ofte mere bundent og lineært 
  • Fraværet af fysisk dialog kan være en begrænsning.

I RegionH E-læring kan vi hjælpe med at navigere i de læringsteknologiske muligheder. 
Redaktør