Om e-læring

Region Hovedstaden er en videnstung organisation med et konstant behov for uddannelse af de ansatte. For at opretholde den høje kvalitet i det kliniske arbejde kan e-læring være et effektivt redskab.

Hvad er e-læring?

E-læring kan overordnet defineres som læring, der er helt eller delvist digitalt medieret. E-læring kan være mange ting, vekslende fra det meget statiske til det meget interaktive.

Man skelner overordnet mellem e-læring som ren netbaseret undervisning, e-læring som blended learning, hvor e-læring fx bruges før eller efter tilstedeværelsesundervisningen, eller e-læring, hvor dele af eller hele kurset indgår i selve tilstedeværelsesundervisningen.


Fordele og ulemper

E-læring er en åben og fleksibel måde at lære på, idet undervisningen kan foregå uafhængigt at tid og sted. Denne fleksibilitet gør e-læring særlig interessant i forbindelse med undervisning af større grupper eller af personer, der har svært ved at mødes samtidig til undervisning. Ligeledes giver det god mening at anvende e-læring, hvis indholdet eksempelvis rummer testelementer, som skal gennemføres flere gange, eksempelvis årligt.

Ulemperne ved e-læring knytter sig primært til selve produktionstiden, som ofte kan være lang, afhængigt af kursets omfang og kompleksitet. 

Vigtigere end fordele og ulemper ved e-læring, er det at e-læring som alle andre undervisningsformer har områder det er godt til, og områder det ikke egner sig til. Det gælder derfor i høj grad om at vurdere hvornår man skal bruge e-læring. 

Fordele:

  • Fleksibel læring – uafhængig af tid og sted - hver kursist kan gennemføre kurset i sit eget tempo
  • Kan nå ud til mange mennesker med forholdsvis enkle midler
  • Kombinationen af tekst, billede, video og lyd kan være pædagogisk effektivt
  • Letter planlægningen af uddannelsesforløb i de enkelte afdelinger
  • Kan være et godt supplement til sidemandsoplæring og anden tilstedeværelsesundervisning og give kursisterne et fælles udgangspunkt for undervisningen.

Ulemper:

  • Udvikling af e-læring er tidskrævende
  • Mens tilgangen er mere fleksibel er forløbet ofte mere bundent og lineært 
  • Fraværet af fysisk dialog kan være en begrænsning.
Redaktør