Bliv bedre til affaldssortering med e-læring

​Hvordan skaffer man sig af med brugte engangshandsker, sakse og skalpeller, pap, aviser og tidsskrifter på den rigtige måde? Affaldssortering er ikke altid lige til, men snart kan regionens medarbejdere få hjælp via et e-læringskursus. E-læringen skal understøtte regionens affaldskoncept, der sikrer, at mest muligt affald bliver genanvendt.

I Region Hovedstaden produceres i øjeblikket omkring 17.000 ton affald om året, svarende til ca. 2 ton i timen.

Tidligere er meget affald blevet brændt, men for at skåne miljø og klima, er der i regionens affaldsressourceplan sat et mål om, at 40 procent af affaldet skal genanvendes i 2025. Derfor er der udviklet et nyt affaldskoncept som gør det let for de ansatte at sortere affald og øger mulighederne for genanvendelse af ressourcerne i affaldet.


I samarbejde med firmaet Trashy People og brugergrupper på tre hospitalsafsnit har Center for Ejendomme fået designet en række mærkater i forskellige farver, som sættes på affaldsbeholdere til de forskellige typer affald.  Ud over den overordnede affaldstype som fx "batterier", "pap" og "risikoaffald" er de enkelte mærkater forsynet med 1-3 korte tekster, der skal hjælpe medarbejderne yderligere på vej, så affald ikke ender det forkerte sted.  

Både fremmødekurser og e-læring

Affaldskonceptet er allerede rullet ud på nogle matrikler, og planen er, at alle matrikler skal være med inden årets udgang.

I forbindelse med udrulningen er der på hver matrikel planlagt tre fremmødekurser, hvor der undervises i det nye sorteringssystem. De tre fremmødekurser afvikles på forskellige datoer og tidspunkter for at sikre, at så mange ansatte som muligt kan deltage. E-læringskurset udvikles som supplement til fremmødekurserne. Også det skal hjælpe regionens ansatte i gang med affaldssortering efter det nye system, og e-læringen er udformet som en quiz med spørgsmål til og svar på, hvordan de mest almindelige typer affald skal bortskaffes – og hvorfor.

Alle skal sortere

E-læringskurset vil primært rette sig mod sundhedspersonale i klinikken, portører, serviceassistenter og rengøringspersonale. Men det er relevant for alle personalegrupper i regionen, da alle skal sortere affald.

- På hospitalerne fylder risikoaffaldet meget, men der er andre kategorier af affald, som stort set alle kommer i berøring med. Vi vil derfor gerne have, at alle ansatte kender til det nye affaldssystem og ved, at det nytter at affaldssortere. I e-læringskurset lærer de ikke alt, men de lærer de vigtigste ting og kan hente mere viden på intranettet, hvor al information er tilgængelig, siger chefkonsulent Thyge Morten Nielsen, Center for Ejendomme.

Da affaldshåndtering er et område i konstant udvikling, vil systemet løbende blive forbedret til gavn for medarbejdere og miljø. 

Læs mere om affaldssortering på Region Hovedstadens intranet: regi/affald


Tekst skrevet af Trine Kit Jensen

22. august 2019


Redaktør