​​

E-læringskursus om selvskade hos voksne på vej

​RegionH E-læring er i samarbejde med Kvalitets- og forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri i færd med at udvikle et e-læringskursus om selvskade til personale i voksenpsykiatrien. ​

​Sammen med Team for Selvskade under Børne- og Ungdomspsykiatrien har RegionH E-læring tidligere udarbejdet e-læringskurset "Selvskade ABC – Psykiatri", der er målrettet personale i psykiatrien, som kommer i kontakt med selvskadende børn og unge.

Det nye kursus, der er under udvikling, retter sig mod personale i voksenpsykiatrien, da selvskade også ses hos voksne patienter.

"Selvskade ABC – Voksenpsykiatri" er en del af en styrket indsats i forhold til selvskade. Målet med e-læringskurset er at opkvalificere personalet og skabe en ensartet tilgang til screening for selvskade samt pleje og behandling af patienterne. Derudover vil kurset rumme redskaber, der hjælper personalet med at spørge ind til patienternes eventuelle brug af fora på sociale medier, hvor de mødes med andre, der også skader sig selv. Dette fordi de på disse fora risikerer at inspirere hinanden på en uhensigtsmæssig måde.  

E-læringskurset "Selvskade ABC-Voksenpsykiatri" vil være relevant for personale i både psykiatriske akutmodtagelser, på sengestuer og i ambulatorier.

Kurset forventes at være færdigt i slutningen af marts 2022.​

Redaktør