Grundkursus i robotkirurgi

​RegionH E-læri​ng er i samarbejde med CAMES Robotics på Rigshospitalet i gang med at udarbejde et grundkursus i robotkirurgi. Kurset bliver en del af Robotkirurgisk Uddannelse i Region Hovedstaden. ​

Målgruppen for e-læringskurset er alt sundhedspersonale, der er involveret i robotassisterede kirurgiske indgreb indenfor mave-tarm-kirurgi, thorax-kirurgi, gynækologi og urologi. E-læringens indhold er generisk, så det kan anvendes, uanset hvilket robotsystem, den enkelte klinik anvender.

Kurset giver sundhedspersonalet baggrundsviden om robotkirurgi, teknisk viden om opbygning af robotkirurgiske systemer og viden om betjening af systemerne på begynderniveau. Der er fokus på teamsamarbejde, fejlfinding, nødprocedurer og patientsikkerhed.

Både læger og operationssygeplejersker vil blive introduceret til kirurg-konsollen og trænet i assistentfunktioner. Lægerne vil derudover få træning som konsolkirurger på begynderniveau.

Grundkurset i robotkirurgi forventes at være klar til brug i efteråret 2022. 


Redaktør