E-læring om samtalestøtte til mennesker med afasi

​Kommunikation med afasi-ramte kan være en udfordring for sundhedsprofessionelle. Et e-læringskursus i SCA-metoden, der støtter samtalen på patientens præmisser er nu på vej. E-læringen supplerer et fremmødekursus i metoden.  

Supported Communikation for Adults with Aphasia (SCA) er et canadisk redskab til systematisk kommunikation mellem samtalepartnere og personer, der er ramt af afasi. 

Patienter med afasi har lige som alle andre patienter behov for information om udredning, behandling og rehabilitering. De har også ret til at blive inddraget i beslutninger omkring deres forløb, og sundhedsprofessionelle har behov for oplysninger om patienterne.  Men på grund af deres talevanskeligheder kan de afasi-ramte have svært ved at udtrykke det, de gerne vil udtrykke, og sundhedspersonalet kan være i tvivl om, hvorvidt de har forstået patienterne rigtigt. SCA-metoden sikrer, at den afasi-ramte føler sig anerkendt, kan indgå aktivt i samtalen og at patienten og den sundhedsprofessionelle forstår hinanden.


E-læringskurset i SCA skal fungere som opfølgning på et endags fremmødekursus i metoden. Via e-læringen kan deltagerne genopfriske deres viden fra fremmødekurset. Samtidig kan de se en række videosekvenser med cases, hvor sundhedsprofessionelle og afasi-ramte sammen demonstrerer metoden og samtaleteknikkerne i praksis.   

Målgruppen vil blandt andre være læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, som i deres daglige arbejde kommer i kontakt med afasiramte.  E-læringskurset om SCA-metoden forventes at være færdig i slutningen af efteråret. Det bliver udarbejdet af Region H E-læring i samarbejde med en arbejdsgruppe på Neurologisk Klinik på Glostrup Hospital.

 

Tekst skrevet af Trine Kit Jensen

8. juli 2019


Redaktør