På tegnebrættet

Læs lidt om de projekter, RegionH e-læring er i gang med for tiden.​Virtuel fødestue på vej til jordemoderstuderende

RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er gået sammen om at udvikle et e-læringskursus i form af en virkelighedstro, virtuel fødestue. Målet er at klæde de studerende bedre på til praktikken og forebygge frafald.  

For jordemoderstuderende kan det være svært at forberede sig på, hvad der venter ude på fødestederne. Men snart kan de få et indblik i praksis via en virkelighedstro, virtuel fødestue, der kan hjælpe med at bygge bro mellem teorien og den praktiske del af uddannelsen.

Den virtuelle fødestue bliver til i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Baggrunden for initiativet er dels et ønske om at udvikle mere e-læringsbaseret undervisnings-materiale til jordemoderuddannelsen. Derudover er der erfaring for, at de studerende, der dropper ud af uddannelsen, typisk gør det under den første praktik.   

  - Vi begyndte derfor at kigge på, hvorfor de falder fra, og det viste sig, at mange havde nogle urealistiske forventninger til, hvad de ville møde ude i klinikken. Derudover anførte en del studerende, at det kan være svært at overføre det, de lærer i den teoretiske del af uddannelsen, til den praktiske del, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl, lektor og kvalitetskoordinator på jordemoderuddannelsen.

 

Med egne øjne

Når de studerende åbner e-læringskurset, vil de træde ind i et miljø, hvor de møder en række forskellige scenarier, der alle er en del af hverdagen i jordemoderfaget.  

Fx kan de være til stede under jordemoderkonsultationer, være med i modtagelsen og overvære en fødsel, lige som de kan være med, når mor og barn bliver overført til barselsafdelingen. De kan også komme på rundvisning på en fødestue, se hvad der er i skabe og skuffer og blive introduceret til forskellige former for udstyr.

Der bliver ikke tale om virtual reality i 3D. Men de studerende kan med egne øjne få et realistisk indblik i den verden, de vil møde, når de kommer i praktik. I e-læringskurset er der indbygget interaktive elementer, som de skal forholde sig til undervejs for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til den gravide i scenarierne.

 

Evidensbaseret viden

I det omfang, det er muligt, præsenteres de studerende i e-læringskurset for den nyeste evidensbaserede viden.

Scenarierne omhandler den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, som er pensum på den teoretiske del af 1. semester på jordemoderuddannelsen. Udover at medvirke til at forberede de studerende på den praktiske del af uddannelsen, vil e-læringskurset derfor kunne indgå som en del af undervisningen på dette semester.

 - En af fordelene ved den virtuelle fødestue er, at de studerende både vil kunne tilgå den fra uddannelsen og hjemmefra, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Planen er også, at udvalgte dele af e-læringskurset skal fungere som introduktion til jordemoderfaget for de, der overvejer at søge ind på uddannelsen, så de på forhånd kan få et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde som jordemoder.

 

Studerende er positive

 En foreløbig version af den virtuelle fødestue er testet af jordemoderstuderende, og deres tilbagemeldinger er positive.

- Vi ved fra pilotafprøvninger, at de studerende synes det giver god mening, at de på denne måde kan blive introduceret til praksis før de kommer ud i praktik, fortæller Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Scenarierne i e-læringskurset er fotograferet på Gentofte Hospital og Næstved Sygehus.


Tekst skrevet af journalist Trine Kit Jensen

24-10-2018E-læring om sikker Ramadan med diabetes på vej

18. september 2018

Et nyt E-læringskursus skal give sundhedsprofessionelle mere viden i forhold til personer med diabetes, der faster under Ramadanen.

"Sikker Ramadan med diabetes". Det er arbejdstitlen på et nyt kursus, som RegionH E-læring i øjeblikket er i færd med at udvikle sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen. Baggrunden for initiativet er, at muslimernes fastemåned kan give udfordringer og risici for personer med diabetes, og målgruppen vil via e-læringskurset få viden og værktøjer, der er relevante i forhold til personer med diabetes. 

Målet med e-læringskurset er ikke at overbevise personer med diabetes om, at de skal lade være med at faste, men at personen med diabetes i samråd med lægen kan beslutte, hvorvidt han eller hun ønsker at faste eller ej. Vælger personen med diabetes at faste, kan lægen med sin viden og værktøjerne fra kurset iværksætte det rette i forhold til fasteperioden.

Indholdet i kurset

  • En billedfortælling med introduktion til Ramadanen og udfordringer i relation til diabetes
  • Formidling af viden om risikostratificering og konkrete værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med risikostratificeringen
  • Information om behandlingstiltag før, under og efter Ramadanen
  • Tre cases
  • Quiz

Kurset forventes at være færdigudviklet før næste Ramadan i 2019. Det vil blive tilgængeligt på flere læringsplatforme i Region H. 

Derudover er der planer om, at det også skal udbredes via PLO´s læringsplatform.Løft, træk og skub rigtigt

29. august 2018


Nyt obligatorisk E-læringskursus skal forebygge arbejdsskader

Gode og sunde arbejdsteknikker er vigtige for at forebygge arbejdsskader. Dem er der fokus på i et nyt kursus fra RegionH E-læring, der er under udarbejdelse i samarbejde med Servicecentret  på Rigshospitalet.

Når det nye kursus er klar, vil det blive obligatorisk for alle, der arbejder i drift- og servicefunktioner på Rigshospitalet og som løfter, trækker eller skubber på jobbet. ​


Redaktør