Kursus i rengøring og håndtering af fleksible endoskoper

​RegionH E-læring er i samarbejde med Kirurgisk Ambulatorium og Endoskopi på Rigshospitalet i færd med at udarbejde et kursus i, hvordan man rengør og håndterer fleksible endoskoper. 

Tekst: Trine Kit JensenEndoskoper bruges til mange forskellige undersøgelser og behandlinger på hospitaler og i speciallæge-praksis. Der findes mange forskellige slags endoskoper, og korrekt rengøring af hver enkelt type er vigtig for at undgå infektioner hos patienterne. Det sættes der fokus på i et e-læringskursus, som i øjeblikket er under udarbejdelse.

Endoskoper, der ikke er korrekt rengjort og desinficeret, kan forårsage smitteoverførsel og alvorlige infektioner. Set i lyset af den voksende antibiotikaresistens både nationalt og internationalt er genbehandling (rengøring og desinfektion) et vigtigt indsatsområde for at stoppe smitteoverførsel. Men der er også andre vigtige årsager til, at endoskoperne skal håndteres på den rigtige måde. De er dyre i indkøb og meget dyre at reparere, hvis de går i stykker. Derfor er det vigtigt at bruge det rigtige udstyr til rengøring, så skoperne ikke beskadiges.

E-læringskurset kommer bl.a. til at omhandle årsagerne til endoskopi-relaterede infektioner. Derudover bliver det beskrevet, hvad der kendetegner de enkelte typer af endoskoper, og hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med rengøringen af endoskoperne.


Trin-for-trin vejledning

Kurset rummer også en mere generel trin-for-trin vejledning i rengøringsprocedurerne for endoskoper, vigtige opmærksomhedspunkter og en vejledning i kvalitetskontrol af den samlede procedure i forbindelse med genanvendelsen af dem.

E-læringskurset kombinerer tekst, foto, tegninger og animationer, og det henvender sig til alle, der i deres arbejde håndterer og rengør fleksible endoskoper. 

Kurset forventes at være klar til brug i løbet af foråret 2020. 


24. februar 2020


Redaktør