Udforskning af muligheder med VR

​Som led i den løbende udforskning af, hvad Virtuel Reality kan bruges til i læringsøjemed, var et hold medarbejdere fra RegionH E-læring 18. maj samlet til en VR-dag.

Målet med dagen var bl.a. at eksperimentere med softwaren AVA og CAVA for at undersøge, hvor langt man kan skubbe læringen i de to miljøer. 

Softwaren AVA kan bruges til at afspille 360 graders video i et VR head set. Mens videoen bliver afspillet, har man mulighed for at tilføje tegninger, tekster m.m. samt hoppe mellem andre 360 graders videoer. Det vil fx kunne anvendes til simulation af en operation, som det vil være muligt at opleve fra lægens, sygeplejerskens eller patientens perspektiv.

CAVA kan ses som storebroren til AVA. Den store forskel er, at man her kan være flere i samme simulering, så man fx kan øve tværfagligt samarbejde. Samtidigt kan hver fagperson få forskellige opgaver, som kun de selv kan se. På den måde kan man styre en simulering, så den overordnede opgave kun kan blive løst, hvis alle de deltagende fagpersoner samarbejder.   

På VR-dagen var også virksomheden SynergyXR forbi for at præsentere deres platform og de muligheder, den giver for hurtigt og enkelt at lave simulationer i både VR og MR (Mixed Reality). Ved at scanne et lokale med en iPhone, kan der fx hurtigt laves en VR-version af lokationen, og samme teknologi kan bruges til at lave digitale versioner af objekter, som kan tilføjes i simuleringen. På et opfølgende møde vil der blive brainstormet på forskellige simuleringsscenarier med henblik på at finde en relevant case til afprøvning af teknologien. 

Holdet fra RegionH E-læring havde på dagen selskab af specialkonsulent Sabine Schmidt-Johansson fra Campus for Psykiatrisk Simulation (CAPS), Psykiatrisk Center Ballerup.Redaktør