Video og podcasts som forberedelse til kursus om SCOPE-værktøjet

​RegionH E-læring er i øjeblikket i gang med at producere en række videofilm og podcasts, der skal fungere som forberedelse til et kursus i SCOPE-værktøjet. SCOPE er udviklet af CAMES Herlev og hjælper sundhedsprofessionelle med at træne sociale og kognitive kompetencer. Målet er større patientsikkerhed.

​Patientsikkerhed handler ikke kun om rent faglige færdigheder hos de sundhedsprofessionelle, men også om, hvordan de bruger deres sociale og kognitive kompetencer i samspil med kolleger, patienter og pårørende.

Med SCOPE-kurset får de større bevidsthed om, hvor meget sociale og kognitive kompetencer betyder i en kompleks og dynamisk klinisk virkelighed med indbyggede usikkerheder, tidspres, kulturelle normer og organisatoriske regler.

Som introduktion til SCOPE og forberedelse til kurset bliver der produceret i alt tre korte videofilm. Den første film handler om, hvorfor sociale og kognitive kompetencer er vigtige for sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde, mens den anden præsenterer de fem kategorier af kompetencer, der er fokus på i SCOPE. Det er situationsbevidsthed, beslutningstagen, ledelse, opgaveløsning og teamwork. Tredje film handler om, hvordan sundhedsprofessionelle kan arbejde med at udvikle stærkere sociale og kognitive kompetencer. 

De podcasts, der bliver produceret i forbindelse med projektet, vil være cases med beskrivelser af, hvordan SCOPE-værktøjet kan bruges på forskellige typer af afdelinger ude i klinikken. 


Redaktør