Virtuel fødestue for jordemoderstuderende

​RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er gået sammen om at udvikle et e-læringskursus i form af en virkelighedstro, virtuel fødestue. Målet er at klæde de studerende bedre på til praktikken og forebygge frafald.  

For jordemoderstuderende kan det være svært at forberede sig på, hvad der venter ude på fødestederne. Men snart kan de få et indblik i praksis via en virkelighedstro, virtuel fødestue, der kan hjælpe med at bygge bro mellem teorien og den praktiske del af uddannelsen.

Den virtuelle fødestue bliver til i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Jordemoderuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Baggrunden for initiativet er dels et ønske om at udvikle mere e-læringsbaseret undervisnings-materiale til jordemoderuddannelsen. Derudover er der erfaring for, at de studerende, der dropper ud af uddannelsen, typisk gør det under den første praktik.   

  - Vi begyndte derfor at kigge på, hvorfor de falder fra, og det viste sig, at mange havde nogle urealistiske forventninger til, hvad de ville møde ude i klinikken. Derudover anførte en del studerende, at det kan være svært at overføre det, de lærer i den teoretiske del af uddannelsen, til den praktiske del, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl, lektor og kvalitetskoordinator på jordemoderuddannelsen.

 

Med egne øjne

Når de studerende åbner e-læringskurset, vil de træde ind i et miljø, hvor de møder en række forskellige scenarier, der alle er en del af hverdagen i jordemoderfaget.  

Fx kan de være til stede under jordemoderkonsultationer, være med i modtagelsen og overvære en fødsel, lige som de kan være med, når mor og barn bliver overført til barselsafdelingen. De kan også komme på rundvisning på en fødestue, se hvad der er i skabe og skuffer og blive introduceret til forskellige former for udstyr.

Der bliver ikke tale om virtual reality i 3D. Men de studerende kan med egne øjne få et realistisk indblik i den verden, de vil møde, når de kommer i praktik. I e-læringskurset er der indbygget interaktive elementer, som de skal forholde sig til undervejs for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til den gravide i scenarierne.

 

Evidensbaseret viden

I det omfang, det er muligt, præsenteres de studerende i e-læringskurset for den nyeste evidensbaserede viden.

Scenarierne omhandler den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, som er pensum på den teoretiske del af 1. semester på jordemoderuddannelsen. Udover at medvirke til at forberede de studerende på den praktiske del af uddannelsen, vil e-læringskurset derfor kunne indgå som en del af undervisningen på dette semester.

 - En af fordelene ved den virtuelle fødestue er, at de studerende både vil kunne tilgå den fra uddannelsen og hjemmefra, siger Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Planen er også, at udvalgte dele af e-læringskurset skal fungere som introduktion til jordemoderfaget for de, der overvejer at søge ind på uddannelsen, så de på forhånd kan få et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde som jordemoder.

 

Studerende er positive

 En foreløbig version af den virtuelle fødestue er testet af jordemoderstuderende, og deres tilbagemeldinger er positive.

- Vi ved fra pilotafprøvninger, at de studerende synes det giver god mening, at de på denne måde kan blive introduceret til praksis før de kommer ud i praktik, fortæller Linda D. Skjoldborg Lindahl.

Scenarierne i e-læringskurset er fotograferet på Gentofte Hospital og Næstved Sygehus.

 

Tekst skrevet af journalist Trine Kit Jensen

24-10-2018


Redaktør