Prava i prevodilačke usluge (Your rights and interpreter assistance)

​Ovdje moćete naći informaciju o Vašim pravima pacijenta i mogućnostima prevodilačkih usluga u Regiji glavnog grada.​

Responsible editor