بیماری و معالجه (Illness and treatment)

​​در اینجا شما اطلاعاتی در مورد بیماری و معالجه در استان مرکزی بدست میآورید

​Infec​t​ions and antibiotics (Needs translation)


Web-TV: ​

بیمارستان – معاینه مقدماتی (Hospital–Preliminary Examination)

از سرطان جلوگیری کنیم (Cancer screening)

کمک برای بیماریهای روحی روانی​ (Help in connection with mental illness)
Responsible editor