Erhverv

Region Hovedstaden har en vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj livskvalitet og vækst. Derfor samarbejder vi med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, regioner og kom​muner  -  også på den svenske side​ af Øresund. Vi kalder det Greater Copenhagen.

​​​

Greater Copenhagen – en international metropol ​​

Hovedstadsregionen skal hele tiden blive bedre til at tiltrække internationale talenter og investeringer fra udlandet, hvis vi skal kunne begå os i den internationale konkurrence.

Derfor  er Region Hovedstaden gået sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt de henholdsvis 46 danske og 33 svenske kommuner i området om at skabe vækst og udvikling i den samlede metropol, som vi kalder Greater Copenhagen.  

Læs mere om samarbejdet på Greater Copenhagens hjemmeside

En større og stærkere metropol 

Metropolen dækker i dag hele Østdanmark og Sydsverige​. Med 3,8 mio. indbyggere har Greater Copenhagen en volumen, som gør, at metropolen for alvor kan konkurrere med eksempelvis Amsterdam, Barcelona og Hamborg. Og det er en af de primære grunde til, at regioner og kommuner arbejder tæt sammen om en fælles og fokuseret vækstdagsorden.

"Copenhagen" er et internationalt kendt varemærke, og det kan vi udnytte. For mange investorer er det også København, selvom man skal køre en time fra centrum. Derfor har vi valgt at kalde os "Greater Copenhagen".

Hvad gør vi for at sikre vækst og udvikling i Greater Copenhagen?

Greater Copenhagen har et fælles arbejdsmarked, og folk rejser på tværs af grænser mellem regioner, kommuner og lande for at investere, arbejde og uddanne sig.

Der skal være et enkelt og gennemsigtigt erhvervsfremmesystem, som gør det nemt at investere og etablere virksomhed alle steder i metropolen.

Derfor investerer regionerne og kommunerne i Greater Copenhagen i fælles​skab i løsninger, der gør det nemmere og mere attraktivt at etablere virksomhed, investere i og bosætte sig i metropolen.

Læs mere om Greater Copenhagen-samarbejdet og de konkrete initiativer vi har taget for at tiltrække internationale virksomheder, investeringer og talenter på www.greatercph.com

 
 


Redaktør