Forældrene er vigtige aktører i de unges valg af uddannelse

​Forældre er vigtige aktører i unges karrierevalg.

Hvorfor erhvervspraktik

Praktikken giver de unge en uforpligtende mulighed for at komme tættere på et fagområde. Den sundhedsprofessionelle erhvervspraktik i Region Hovedstaden giver en bred introduktion til sundhedsvæsenet og de mange forskellige job- og karrieremuligheder man har her.

Læs mere om programmet for praktikugen her 

Har erhvervspraktikken en effekt

Erhvervspraktik er et tilbud de unge i høj grad benytter sig af og som virker afklarende for dem. Undersøgelser viser, at 70 % af de unge har været i erhvervspraktik i 9. klasse, og 42 % af 9. klasserne siger, at erhvervspraktikken har hjulpet dem meget, til at finde ud af hvad de vil. For 10. klasser gælder det, at 73 % af de unge har været i erhvervspraktik, og at 43 % af 10. klasserne siger, at erhvervspraktikken har hjulpet dem meget, til at finde ud af, hvad de vil.

Forældre har stor indflydelse på de unges uddannelsesvalg

Jeres børn har brug for at vende tanker og idéer om uddannelses- og jobvalg med jer, og det kan være vigtigt at holde sig for øje, at forældre er den mest afgørende faktor for de unges valg. I har direkte indflydelse på jeres børns valg, når I fortæller dem hvad I mener om forskellige uddannelser og karriereveje.

Ifølge Uni- C "UU-centrenes vejledning" fra 2012 hjælper familien 79 % af eleverne meget, eller noget, til at træffe et uddannelsesvalg.

Vi tænker på praktikanten i planlægningen 

Praktikanternes ophold planlægges, så det så vidt muligt ikke giver anledning til oplevelser, der kan virke traumatiske og grænseoverskridende på den enkelte. Der kan dog alligevel forekomme episoder, hvor fx en patient bliver dårlig og personalets fokus flyttes fra praktikanten.​


Redaktør