Tavshedspligt

Som sundhedsfaglig erhvervspraktikant skal man underskrive et dokument, hvor man tilkendegiver at man er informeret om, at man har tavshedspligt i forhold til oplevelserne på hospitalet.

Hverdagen på hospitalet

Hverdagen på et hospital er aldrig ens. Derfor er det ikke til at forudse præcis, hvilke oplevelser erhvervspraktikanterne vil få på hospitalet. Afdelingerne er derfor bevidste om, at praktikanterne er unge og måske aldrig har været på et hospital før.

Tavshedspligt

Som erhvervspraktikant har man tavshedspligt i forhold til sine oplevelser på hospitalet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tavshedspligten stadig gælder, når ugen på hospitalet er forbi.

Spørg hvordan dagen på hospitalet er gået

Det er vigtigt, at man som forældre til et barn i erhvervspraktik på hospitalet spørger ind til dagens oplevelser. På denne måde kan barnet få bearbejdet dagens oplevelser - store som små.  Det kan man sagtens gøre på en neutral måde, uden at det giver anledning til overtrædelse af tavshedspligten.

Kontakt den praktikansvarlige ved behov

Hvis I som forældre gerne vil tale med en sundhedsfaglig person om en episode vedrørende praktikken, er I velkomne til at kontakte de ansvarlige for praktikken.  

Forberedelse til praktik og tavshedspligt

På introduktionsdagen gør vi vores bedste for at forberede de unge så godt som muligt på opholdet. Vi taler om tavshedspligt og hverdagen på hospitalet. Vi slutter desuden ugen af med en uformel samtale, hvor de unge deles op i grupper og vi taler om oplevelser, der stadig kunne ligge og spøge hos den unge.

Altid sammen to og to

Som erhvervspraktikant kommer man i praktik to og to sammen, så man altid har en "ven" at tale om oplevelserne med. Personen man er sammen med i praktikken har også tavshedspligt, og man kan derfor lettere dele eventuelle vanskelige oplevelser med ham/hende. 


Redaktør