Diætist

​Herunder kan du se en film om Stine samt læse om Irene, der begge arbejder som kliniske diætister​ på et hospital.

Film om klinisk diætist på hospital

Læs også om Irene og hendes oplevelser som diætist​​

På uddannelsen til diætist får du viden om sammenhængen mellem mad, sundhed og sygdom. Samtidig lærer du om sundhedspsykologiske - og pædagogiske teorier i relation til det diætetiske arbejde.

Hvor arbejder en diætist?​​

En diætist kan arbejde på et hospital, være ansat i kommunens forebyggelsescentre, hos patientorganisationer, i fødevarevirksomheder, forskningsinstitutioner eller i en privat praksis.

Hvad arbejder en diætist med?​​

Arbejdet består typisk i at rådgive, vejlede og undervise patienter, borgere eller andre sundhedsprofessionelle i sammenhængen mellem kost og sygdom. Det kan fx være patienter med overvægt, sukkersyge, hjertekarsygdomme, mavetarmsygdomme, nyresvigt eller kræft.

Diætisten har forstand på mere end kosten​​

En diætist har udover de ernæringsfaglige kompetencer forståelse for det komplekse samspil mellem livsstil og levevilkår, så de kan lave en realistisk kostplan, der tager hensyn til ønsker og motivationsniveau samt psykiske, sociale og økonomiske ressourcer hos den enkelte.

Læs om diætistuddannelsen på uddannelsesguiden.dk

Redaktør