Kontakt

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, bygning 84-85, 2600 Glostrup

Telefon: 38 63 32 60
e-mail: fcfs@regionh.dk

Befolkningsundersøgelserne bliver i Glostrup, mens resten af centret flytter 1. marts:
Frederiksberg Hospital
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Hovedvejen 5
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse:
EAN nr. 5798 00 102 8943
SE-nr. 33 48 33 84
P.nr. 100 325 8009.

Redaktør