Kontakt

Frederiksberg Hospital
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Hovedvejen, indgang 5
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Telefon: 38 16 31 00
E-mail: centerforkliniskforskningogforebyggelse.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk

Del af centret der udfører befolkningsundersøgelser:
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
Nordstjernevej 14
2600 Glostrup
Telefon: 38 63 32 60
E-mail: fcfs@regionh.dk

 

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse:
EAN nr. 5798 00 102 8943
SE-nr. 33 48 33 84
P.nr. 100 325 8009
VAT-nr. 30167686

 

Redaktør