Kort til befolkningsundersøgelser

Befolkningsundersøgelserne finder sted på Rigshospitalet - Glostrup, Nordre Ringvej 57, Bygning 84/85, ved psykiatrien.

Benyt indkørsel til psykiatrien nord for hospitalets hovedindgang.


  

Redaktør