Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse arbejder med epidemiologisk og klinisk epidemiologisk forskning, udfører befolkningsundersøgelser, arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse i befolkningen samt yder forskningsstøtte til klinikken.

Centret er dannet ved fusion af Afdeling for Klinisk Epidemiologi og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.