Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Afdeling for Klinisk Epidemiologi er fusioneret til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF).
Centret arbejder med epidemiologisk og klinisk epidemiologisk forskning, udfører befolkningsundersøgelser, arbejder for sundhedsfremme og forebyggelse i befolkningen samt yder forskningsstøtte til klinikken.