Befolkningsbaseret epidemiologi

Befolkningsbaseret forskning er baseret på befolkningsundersøgelser, og forskningens hovedformål er at undersøge forekomst og årsager til kroniske sygdomme i befolkningen. Ved at følge raske mennesker over tid kan vi registrere, hvad der adskiller personer, som bliver syge, fra personer som forbliver raske. På den måde kan vi identificere mulige årsager til sygdomsudvikling og få oplysninger om ændringer i sygdomsmønstre og -årsager over tid. Forskningen benytter også de danske registre. Sektionen har en forskningsbiobank, hvor biologisk materiale fx blod gemmes til senere forskning. ​

Klinisk epidemiologisk forskning anvender epidemiologiske metoder til at undersøge patient-populationerners prognose i bredeste forstand. En væsentlig del af denne forskning bygger på kobling af data fra kliniske databaser og centrale registre (Landspatientregisteret, Lægemiddelstatistikregisteret og de sociale registre i Danmarks Statistik). Forskningen har særlig fokus på at afdække sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for diagnose, behandling og prognose.