DanFunD

​Dansk undersøgelse af funktionelle lidelser

​DanFunD-projektet er en videnskabelig befolkningsundersøgelse, hvis langsigtede formål er at give en bedre forståelse af de sygdomme, som i daglig tale omtales som ”funktionelle lidelser” eller ”medicinsk uforklarede sygdomme”. DanFunD fokuserer på sygdomme som kroniske smerter (fibromyalgi), kronisk træthedssyndrom, kroniske piskesmældssmerter, irriteret tyktarm, samt duft- og kemikalieoverfølsomhed. Data vil desuden også blive benyttet til at forske i andre lidelser som f.eks hjertekarsygdom, sukkersyge, lungesygdom og astma.

Ved undersøgelsen blev målt en række faktorer, som kan have betydning for helbredet, bl.a. blodtryk, kolesterol, blodsukker, kondition, muskelstyrke, lungefunktion og variation i hjerterytme. Desuden blev der udleveret et spørgeskema om mentale og fysiske faktorer.

Projektets formål

Projektet forsøger ved hjælp af klassiske epidemiologiske metoder at finde årsagerne til, hvorfor så mange udvikler funktionelle lidelser. Det er håbet, at DanFunD studiet på sigt vil medvirke til at bringe vores viden om de funktionelle lidelser op på samme høje stadie, som findes for andre kroniske sygdomme. Dermed vil der kunne iværksættes mere hensigtsmæssige forebyggelses- og behandlingsstrategier til gavn for både patienter og samfund.

Specifikke formål med DanFunD projektet:

Afgrænsning og forekomst
  • Hvordan defineres funktionelle lidelser bedst, og hvor hyppige er de i befolkningen?
Patofysiologien
  • Beskrive det kausale årsagnet bag sygdommene – fra gener og nervesystemets funktion over stofskifte og infektioner til sociale og psykologiske faktorer
Risikofaktorer
  • Hvem får disse sygdomme? Kan vi identificere vigtige risikofaktorer for at udvikle funktionelle lidelser, og er det de samme risikofaktorer, som har betydning for alle de forskellige sygdomme under paraply-termonologien funktionelle lidelser?
Konsekvenser for individ og samfund
  • Hvilken konsekvens er der på et individuelt plan og på et samfundsmæssigt plan ved at have en funktionel lidelse?
  • Hvad er prognosen for funktionelle lidelser? Er de stabile over tid eller fluktuerer de? – Vil de typisk forsvinde af sig selv eller er det normalt, at de forværres?
  • Hvilken betydning har det for livskvalitet, beskæftigelse, pension, brug af sundhedssystem, andre sygdomme, forventet levealder osv. at lide af en funktionel lidelse?

Kontaktperson: Post.doc., ph.d., cand.polyt. Thomas Dantoft, telefon: 38634248,
e-mail: thomas.meinertz.dantoft@regionh.dk

Ekstern finansiering

DanFunD projektet er støttet økonomisk af TrygFonden og Lundbeck Fonden. 

Redaktør