Helbred2008

Helbred2008 var en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, fysisk form og psykisk robusthed.

​​​

Formålet med undersøgelsen var at finde årsagerne til, at så mange udvikler kronisk sygdom. Viden om årsagerne er nødvendig for bedre at kunne forebygge, at folk bliver syge. Undersøgelsen blev iværksat i september 2008 og blev afsluttet i december 2009.

En tilfældig stikprøve af mænd og kvinder mellem 30 og 60 år, bosiddende i den vestlige del af København, blev udvalgt via CPR-registret og inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Ved undersøgelsen måltes en række faktorer, bl.a. blodtryk, kolesterol, blodsukker, kondition og muskelstyrke, og der blev udleveret et spørgeskema om bl.a. kostvaner, fysisk aktivitet, symptomer og arbejds- og boligforhold. Det tog ca. fire timer at gennemgå det samlede undersøgelsesprogram. For detaljeret beskrivelse af de enkelte dele i undersøgelsen se vedhæftet fil til højre. Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden (KA-20060011) og er støttet af Hjerteforeningen og Tømrerhandler Vilhelm Bangs Fond.

Projektansvarlig: professor Allan Linneberg, telefon 38 63 31 87, e-mail Allan Linneberg​

Projektkoordinator: Post. doc. Mette Aadahl, telefon 38 63 33 59, e-mail Mette Aadahl​

Redaktør