Projekt Metropolit

Formålet med Projekt Metropolit er at undersøge sammenhænge mellem forhold i barndommen og helbred i voksenlivet. Det overordnede formål er at bidrage til forebyggelsen af nogle af de store folkesygdomme (for eksempel diabetes, hjertekarsygdomme og kræft).​

Projekt Metropolit blev startet i 1965 af en gruppe forskere under ledelse af professor Kaare Svalastoga ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Formålet var at undersøge sammenhænge mellem social baggrund og karriere blandt unge mænd. Deltagerne blev valgt blandt alle drenge født i Storkøbenhavn i 1953 i alt 12.270 drenge.​​

​​​​I 1966 deltog drengene i skolens standard regne- og skriveprøve. Klasselæreren udfyldte på dette tidspunkt et oplysningsskema fra Sociologisk Institut med resultaterne fra de to prøver og om drengenes sociale status. To år senere udvalgte man en stikprøve på omkring 33 % af drengenes mødre til at deltage i et interview om familiens sociale forhold, holdning til opdragelse og fritidsaktiviteter.

Sygdomsudvikling i kohorten følges

I år 2000 lykkedes det forskere ved Institut for Folkesundhedsvidenskab at lokalisere disse historiske data. I 2001 godkendte Datatilsynet, at man kunne bruge disse oplysninger som udgangspunkt for at undersøge betydningen af forhold tidligt i livet for helbred senere i livet. Med henblik på at følge sygdomsudviklingen i kohorten er der efterfølgende foretaget kobling med bl.a. Landspatient-og Dødsårsagsregisteret.

I efteråret 2004 gennemførtes en spørgeskemaundersøgelse blandt de oprindelige deltagere i Metropolit.

Tak

Vi takker deltagerne i undersøgelsen, og de som påbegyndte og fortsatte projekt Metropolit fra 1965 til 1983: K Svalastoga, E Høgh, P Wolf, T Rishøj, G Strande-Sørensen, E Manniche, B Holten, IA Weibull og A Ortmann for deres store arbejdsindsats.

Projektet er støttet økonomisk med bevillinger fra: 

​​Hjerteforeningen, www.hjerteforeningen.dk
Lundbeckfonden, www.lundbeckfonden.com
Sygekassernes Helsefond,www.helsefonden.dk
Apotekerforeningens forskningsfond
Else og Mogens Wedell-Wedelsborgs Fond
Københavns Universitets Center for Sund Aldring (Nordeafonden)

​Projektleder:

Merete Osler (professor, overlæge, ph.d., dr. med.), Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er hovedansvarlig for den forskningsmæssige videreførelse af projekt Metropolit. Dette arbejde udføres i tæt samarbejde med projektgruppen.

​​Projektgruppe:

  • Ulla Christensen (lektor, cand.mag., ph.d.)
  • Rikke Lund (lektor, læge, ph.d.)
  • Anne-Marie Nybo Andersen (professor, læge, ph.d.)
  • Margit Kriegbaum (sociolog, post.doc.)
ansat ved Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  • Mogens Trab Damsgaard (lektor, sociolog)
ansat ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet​

Delprojekter baseret på Metropolit- CAMB-data

Projekt Metropolit indgik i 2008 som en del af  the Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB) en database inkl. en forskningsbiobank, som omfatter midaldrende personer, og hvor fokus er på biologiske, psykiske og sociale faktorer for at studere aldringsprocesser over hele livsløbet. CAMB, som er støttet af Veluxfonden, er beskevet på www.camb.ku.dk

​Testprofil til identifikation af prædiktorer for kognitiv funktion

Her er CAMB-deltagere udtrukket efter, om de havde ændringer i kognitiv funktion ved CAMB-undersøgelsen sammenlignet med de tidligere kognitive undersøgelser af disse deltagere. Disse grupper med forskelligt niveau af kognitiv funktion indkaldes til yderligere undersøgelser med det hovedformål at undersøge sammenhængen mellem ændringer i kognitiv dysfunktion hos midaldrende mænd og fysiologiske mekanismer lokaliseret i hjernestammen (især søvnmønstre målt med kliniske søvnundersøgelser, funktionelle og hæmodynamiske ændringer målt med magnetisk resonans og aspekter af spytkirtelfunktionen). Professor Martin Lauridsen, Klinisk Fysiologisk Afdeling Glostrup Hospital, er overordnet ansvarlig for dette projekt, som er finansieret af Nordea-fonden.


C-reaktivt protein (CRP) og inflammatoriske biomarkørers (cytokiner) betydning for kognitiv function og depression i et livforløb

PI: professor Merete Osler, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


​Er nedsat frugtbarhed en tidlig sårbarhedsfaktor for senere helbred? Et studie af sammenhængen mellem nedsat frugtbarhed blandt mænd og lav grad af inflammation

PI's: Lektor Lone Schmidt og lektor Rikke Lund og specialestuderende Katia Hærvig og Lene Kierkegaard.​​


Publicerede arbejder for Metropolit

1. Osler M, Nybo Andersen A-M, Due P, Damsgaard MT, Holstein B. Parental social position, birth weight, cognitive function and mortality in adult life. A longitudinal study of Danish men born in 1953. J Epidemiol Community Health 2003; 57: 681-6.

2. Nybo Andersen A-M, Osler M. Birth dimensions, parental mortality and mortality in early adult age: a cohort study of Danish men born in 1953. Int J Epidemiol 2004; 33: 92-9.

3. Osler M, Lund R, Nybo Andersen A-M. Projekt Metropolit: En status. Ugeskrift for Læger 2004; 166: 1434-37.

4. Lund R, Holstein B, Osler M. Marital history from age 15 to 40 years and subsequent 10-year mortality: a longitudinal study of Danish males born in 1953. Int J Epidemiol 2004; 33:389-97.

5. Osler M, Nybo Andersen A-M, Lund R, Batty GD, Andersen CØ, Damsgaard MT, Due P, Holstein BE. Revitalising the Metropolit 1953 Danish male birth cohort: background, aims and some preliminary findings. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2004;18:385-394

6. Osler M, Andersen AMN, Batty GD, Holstein B. The relation between early life socio-economic position and all cause mortality in two generations. A longitudinal study of Danish men born in 1953 and their parents. J Epidemiol Community 
Health 2005; 59: 38-41.

7. Osler M, Nordentoft M, Andersen AMN. Birth dimensions and risk of depression in early age: a cohort study of Danish men born in 1953.Br J Psych 2005;186:400-3.

8. Osler M, Andersen AMN, Lund R, Holstein B. Effect of grandparent’s and 
parent’s socioeconomic position on  mortality  among Danish men born 1953.Eur J Public Health 2005;10 august.

9. Batty GD, Mortensen EL, Osler M. Childhood intelligence in relation to adult psychiatric disorder: evidence from the 1953 Danish male birth cohort study. Br J Psych 2005; 187:180-1.

10. Batty GD, Mortensen EL, Nybo Andersen A-M, Osler M. Childhood intelligence in relation to adult coronary heart disease and stroke risk: evidence from the 1953 Danish male birth cohort study. Paediatric and Perinatal Epidemiology 2005;19:452-9.

11. Osler M, AM Nybo Andersen, Nordentoft M. Childhood social environment and risk of drug and alcohol abuse in Danish men born in 1953. Am J Epidemiol 2006; 163:654-61.

12. Osler M, Lund R, Kriegbaum M, Christensen U, Nybo Andersen A-M. Cohort profile: The metropolit 1953 Danish male birth cohort. Int J Epidemiol 
 2006;35:541-6

13. Lund R, Christensen U, Due P, Holstein BE, Osler M. Marital history over two generations and mortality in adult off-spring: a life course study of Danish males born in 1953. J Epidemiol Commm Health 2006;60:496-501.

14. Osler M, Nybo Andersen A-M, Laursen B, Lawlor D. Cognitive function in childhood and early adulthood and injuries later in life: The Metropolit 1953 male birth cohort. Int J Epidemiol 2007;36:212-9

15. Osler M, Lawlor DA, Nordentoft M. Cognitive function in childhood and early adulthood and hospital admission for schizophrenia and bipolar disorders in Danish men born in 1953. Schiz Res 2007;92:132-9

16. Osler M, Nordentoft M, A-M Nybo Andersen. Impaired childhood development and risk of suicide or attempted suicide in adult age J Epidemiol Comm Health 2007;61:1091-7. 

17. Osler M, Kriegbaum M, Christensen U, Lund R, Nybo Andersen AM. Loss to follow-up does not seem to bias associations between early life factors and adult depression. J Clin Epidemiol 2008;61:958-63.

18. Osler M, Kriegbaum M, Holstein B, Christensen U,Nybo Andersen A-M. Non-response in follow-up of a cohort of Danish men: Consequences for associations of early life factors with lifestyle-related health outcomes. Ann Epidemiol 2008;18:422-4.

19. Osler M, Juhl M, Lund R, Nybo Andersen AM, Kriegbaum M, Christensen U. Effect on response rates of stamps versus a pre-printed business reply in a mailed follow-up survey among middle-aged Danish men. Int J Epidemiol 2009; 38:1156-7.

20. Kriegbaum M, Lund R, Christensen U, Prescott E, Osler M. Loss of job and partner: Do the number of episodes influence the risk of Ischemic heart disease in men? Ann Epidemiol . 2008; 18:743-5.

21. Osler M, Godtfredsen N, Prescott E. Cognitive function in early adulthood and health behaviour  in midlife.Int J Epidemiol.2008;37:1367-75.

22. Lund R, Kragelund Nielsen K, Hansen DH, Kriegbaum M,Molbo D, Due P, Christensen U. Exposure to bullying at school and depression in adulthood: A study of Danish men born in 1953. Eur J Pub Health 2009;19:111-6.

23. Osler M, Kriegbaum M, Lund R, Nybo Andersen A.The influence of  birth weight and body mass in early adulthood on coronary heart disease risk among Danish men born in 1953. Eur J Epidemiol . 2009, 24:57-61.

24. Osler M, Madsen, M, Andersen AMN,Avlund K, Jeune B, Madsen M, McGue M, Christensen K. Do childhood and adult socioeconomic circumstances influence health and physical function in middle age? Soc Sci Med 2009;68:1425-32.

25. Kriegbaum M, Lund R, Christensen U, Osler M. Job losses and accumulated number of broken partnerships increase risk of premature mortality in Danish men born in 1953. J Occup Environ Med 2009;51:708-13.

26. Andersen LG, Angquist L, Gamborg M, Byberg L, Bengtsson C, Canoy D, Eriksson J, Eriksson M, Järvelin M, Lissner L, Nilsen TI, Osler M, Overvad K, Rasmussen F, Salonen MK, Schack-Nielsen L, Tammelin TH, Tuimainen T, Sørensen T, Baker JL. Birth weight in relation to leisure time physical activity in adolescence and adulthood: Meta-analysis of result from 13 Nordic Cohorts. PLoS One 2009;4:e8192

27. Kriegbaum M, Larsen AM, Christensen U, Lund R, Osler M. Reduced probability of smoking cessation in men with increasing number of job losses and partnership breakdowns. J Epidemiol Comm Health 2010 ;66:511-6.

28. Kriegbaum M, Christensen U, Osler M, Lund R Excessive drinking  and history of unemployment and cohabitation in Danish men born in 1953. Eur J Public Health 2010 ; 21:444-8.

29. Risnes KR, Vatten LJ, Baker JL, Jameson K, Sovio U, Kajantie E, Osler M, Morley R, Jokela M, painter RC, Sundh V, Jacobsen GM, Eriksson JG, Sørensen TIA, Barcken MB, Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol 2011;40:647-51.

30. Christensen BS, Grønbaek M, Osler M, Pedersen BV, Graugaard C, Frisch M.Associations between Physical and Mental Health Problems and Sexual Dysfunctions in Sexually Active Danes. J Sex Med. 2011:8:1890-902. 

31. Larsen AM, Lund R, Kriegbaum M, Avlund K, Osler M. Childhood social circumstances and body mass index in adult life: The Metropolit 1953 Danish male birth cohort. Scand J Pub Health 2011;39:296-301.

32. Ekmann A, Osler M, Avlund M. The predictive value of fatigue for nonfatal ischemic heart disease and all-cause mortality. Psychosomatic Med 2012;74:764-70.

33. Ekmann A, Avlund K, Osler M, Lund R. Do negative aspects of social relations influence fatigue? A cross-sectional study on a non-clinical sample of in middle-aged Danish men? J Psychosomatc Res 2012;73:277-82.

34. Osler M, Avlund K, Mortensen EL. Socioeconomic position early in life and cognitive development from young adulthood to middle-age. Eur J Public Health 2012: Oct 23 (e-publish)

35. Meinecke RR, Mortensen EL, Avlund K, Rosthøj S, Sørensen SJ, Osler M.  Intelligence in early adulthood, parental lifespan and mortality from natural and unnatural causes in middle-aged men from two Danish birth cohorts . J Epidemiol Community Health. 2014 ;68:130-6.

36. Kriegbaum M, Kildemoes HW, Rasmussen JN, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Childhood socioeconomic position, young adult intelligence and fillings of prescribed medicine for prevention of cardiovascular disease in middle-aged men. BMJ Open 2014 4: doi:10.1136/bmjopen-2013-004178.

37. Maynard S, Keijzers G, Gram M, Desler C, Bendix L, Budtz-Jørgensen E, Molbo D, Croteau D,Osler M, Stevsner T, Rasmussen LJ, Dela M, Avlund K, Bohr VA.Relationships between human vitality and mitochondrial respiratory parameters, reactive oxygen species production and dNTP levels in peripheral blood mononuclear cells. Ageing 2013;5:850-64.

38. Hansen NL, Lauritzen M, Mortensen ML, Osler M, Avlund K, Fagerlund B, Rostrup E. Subclinical cognitive decline in middle-age is associated with reduced task-induced deactivation of the brain’s default mode network. Human Brain Map 2014;35:4488-98.

39. Maynard S, Keijzers G, Hansen O, Osler M, Molbo D, Bendix L,Møller P, Loft S,Moreno-Villanueva M, Bürkle A ,Hvitby CP, Schurman SH, Stevnsner T, Rasmussen LJ,Avlund K, Bohr VA. Associations of subjective vitality with DNA damage, cardiovascular risk factors and physical performance. Acta Physiol 2015;213:156-70. 

40. Sørensen CE, Larsen JO, Reibel J, Lauritzen M, Mortensen EL, Osler M, Pedersen AM. Associations between xerostomia, histopathological alterations, and autonomic innervation of labial salivary glands in men in late midlife. Exp Gerontol. 2015;118:182-90

41. Kriegbaum M, Vass M, Hendriksen C, Mortensen EL, Osler M. Hypnotics and mortality – partial confounding by disease, substance abuse and socioeconomic factors? Pharmacoepidemiol & Drug Safety 2015;24:779-83. 

42. Waller KL, Mortensen EL, Avlund K, Osler M, Fagerlund B, Lauritzen M, Jennum P. Subjective sleep quality and daytime sleepiness in late midlife and their association with age-related changes in cognition. Sleep Med. 2015 Feb 2. 

43. Meincke RH, Osler M, Mortensen EL, Hansen ÅM. Is Intelligence in Early Adulthood Associated With Midlife Physical Performance Among Danish Males? J Aging Health. 2015 Jul 6.

44. Osler M, Bruunsgaard H, Lykke Mortensen E. Lifetime socio-economic position and depression: an analysis of the influence of cognitive function, behaviour and inflammatory markers. Eur J Public Health. 2015 Jul 25.

45. Osler M, Rostrup E, Nordentoft M, Mortensen EL, Bruunsgaard H, Fagerlund B.Influence of early life characteristics on psychiatric admissions and impact of psychiatric disease on inflammatory biomarkers and survival: a Danish cohort study . World Psych 2015;14:364-5.

46. Desler C, Frederiksen JH, Angleys M, Maynard S, Keijzers G, Fagerlund B, Mortensen EL, Osler M, Lauritzen M, Bohr VA, Rasmussen LJ. Increased deoxythymidine triphosphate levels is a feature of relative cognitive decline. Mitochondrion.2015 Sept 25;25:34-7.

47. Sørensen L, Igel C, Hansen NL, Osler M, Lauritzen M, Rostrup E, Nielsen M. Early detection of Alzheimer’s disease using MRI hippocampal texture. Hum Brain Map 2015,  Dec 21.

48. Pedersen JM, Budtz-Jørgensen E, Mortensen EL, Bruunsgaard H, Osler M, Sørensen TI, Rod NH, Lund R. Late midlife C-reactive protein and interleukin-6 in middle aged Danish men in relation to body size history within and across generations. Obesity (Silver Spring). 2015, Dec 31.

49. Waller KL, Mortensen EL, Avlund K, Osler M, Fagerlund B, Lauritzen M, Gammeltoft S, Jennum P. Melatonin and cortisol profile in late midlife and their association with age-related change in cognition. Nature & Sci Sleep 2016 , Jan 21.

​PUBLICEREDE ARBEJDER FRA CAMB

1. Møller A, Mortensen OS, Reventlow S, Skov PG, Andersen JH, Rubak TS, Hansen ÅM, Andersen LL, Lund R, Osler M, Christensen U, Avlund K. Life time occupational physical activity and musculoskeletal ageing in middle-aged men and women in Denmark. Retrospective Cohort Study Protocol and Methods. JMIR Research Protocols 2012; 1, 2:7. 

2. Møller, A., Reventlow, S., Andersen, J. H., Avlund, K., & Mortensen, O. S. (2012). Validity of Workers’ Self-Reports. Evaluation of a Question Assessing Lifetime Exposure to Occupational Physical Activity. British Journal of Medicine and Medical Research, 2(4), 536-552.

3. Møller A, Reventlow S, Hansen AM, Andersen LL, Siersma V, Lund R, Avlund K, Andersen JH, Mortensen OS. Does a history of physical exposures at work affect hand-grip strength in midlife? A retrospective cohort study in Denmark. Scand J Work Environ Health. 2013 May 10. doi: 10.5271/sjweh.3368. [Epub ahead of print]

4. Avlund K, Osler M, Mortensen EL, Christensen U, Bruunsgaard H, Holm-Pedersen P, Fiehn NE, Hansen ÅM, Jepsen E, Molbo D, Meincke RH, Lund R. Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB). An introduction. J Aging Health 2014;26:5-20 

5. Lund R, Nielsen LS, Henriksen P, Schmidt L, Avlund K, Christensen U. Content 
validity and reliability of the Copenhagen Social Relations Questionnaire (CSRQ). J Aging Health 2014;26:128-150

6. Hansen ÅM, Andersen LL, Skotte J, Christensen U, Mortensen OS, Nilsson CJ, Molbo D, Lund R, Avlund K. Age and social class differences in midlife physical performance. J Aging Health 2014;26:88-105.

7. Christensen U, Krølner R, Nilsson CJ, Lyngbye PW,  Hougaard CØ, Nygaard E, Thielen K, Holstein BE, Avlund K, Lund R. Addressing social inequality in aging by the Danish Occupational Social Class Measurement. J Aging Health 2014;26:106-127

8. Mortensen EL, Flensborg-Madsen T, Molbo D, Fagerlund B, Christensen U, Lund R, Osler M, Avlund K. The relationship between cognitive ability and demographic factors in late midlife. J Aging Health 2014;26:37-53

9. Mortensen EL, Flensborg-Madsen T, Molbo D, Christensen U, Avlund K, Lund R. Personality in late midlife: Associations with demographic factors and cognitive ability.J Aging Health 2014;26:21-36

10. Hansen ÅM, Lund R, Bruunsgaard H, Rod NH, Garde AH, Molbo D, Avlund K. Allostatic load among Danish men and women in late midlife. J Aging Health 2014;26:72-87

11. Morse DE, Avlund K, Christensen LB, Fiehn NE, Molbo D, Holmstrup P, Kongstad J, Mortensen EL, Holm-Pedersen P. Smoking and drinking as risk indicators for tooth loss in middle-aged Danes. J Aging Health 2014;26:54-71

12. Fieo RA, Mortensen EL, Lund R, Avlund K. Expanding the interpretive power of the Multiple Fatigue Inventory-20. Assessment. 2014;21:706-12.

13. Boter H, Mänty M, Hansen ÅM, Hortobágyi T, Avlund K. Self-reported fatigue and physical function in late midlife. Journal of rehabilitation medicine 2014;46(7):684-90.

14. Clark A, Dich N, Lange T; Jennum P, Hansen ÅM, Lund R, Rod NH Impaired sleep and allostatic load in 5,226 Danish men and women, Sleep Medicine, 2014; e-pub ahead of print doi:10.1016/j.sleep.2014.07.013

15. Dich, N.; Hansen, Å. M.; Avlund, K.; Lund, R.;  Mortensen, E. L.; Bruunsgaard, H.; Rod, N. H. Early Life Adversity Potentiates the Effects of Later Life Stress on Cumulative Physiological Dysregulation. Anxiety, Stress & Coping, 28(4), 372-390, 2015

16. Lund R, Mortensen EL, Christensen U, Bruunsgaard H, Holm-Pedersen P, Fiehn NE, Molbo D, Jepsen E, Hansen ÅM, Osler M. Cohort Profile: The Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB). International Journal of Epidemiology. 2015 Jul 25. pii: dyv149.

17. Pedersen JLM Rod NH, Andersen I, Lange T, Poulsen G, Prescott E, Lund R. Acculmulation of Major Life Events in Childhood and Adult Life and Risk of Type-2 Diabetes. PloS One 2015; doi:10.1371/journal.pone.0138654

18. Hansen, ÅM, Andersen, LL, Mendes de Leon, CF, Bruunsgaard, H, Lund, R. (2016) School education and physical performance in late midlife: the role of allostatic load. JECH. Online First, published on January 14, 2016 as 10.1136/jech-2015-205664

19. Møller A, Reventlow S, Hansen ÅM, Andersen LL, Siersma V, Lund R, Avlund K, Andersen JH, Mortensen OS. Does physical exposure throughout working life influence chair-rise performance in midlife? A retrospective cohort study of associations between work and physical function in Denmark. BMJ Open 2015 nov 4;5 (11): e009873

Ph.d.-afhandlinger og kandidatopgaver med data fra Projekt Metropolit  


1. Kriegbaum M. Job losses, broken partnership and health in the Metropolit cohort: a study of Danish men born in 1953. PhD-afhandling, Københavns Universitet, Maj 2011.

2. Christensen B. Sexual dysfunction and difficulties in Denmark: Prevalence and associated sociodemographic, health and lifestyle-related factors. PhD-afhandling, Københavns Universitet, September 2012.

3. Masters Pedersen J. Adverse Psychosocial, socioeconomic, and developmental processes and risk of inflammation and type 2 diabetes mellitus in later life. PhD-afhandling, Købehavns Universitet, April 2015

4. Sørensen C. Clinical, neurophysiological, immunological and molecular biological aspect of salvary gland function in ageing and minimal cognitive 
dysfunction. PhD-afhandling. Købehavns Universitet, Maj 2015

5. Aarestrup J. Childhood body size and associations with prostate and endometrial cancer risks and adult body size. PhD dissertation. PhD-afhandling, Købehavns Universitet, December 2015.  

6.  Wimmelmann CL. Psychosocial Factors and Obesity.  PhD-afhandling, Købehavns Universitet, Januar 2016.

7. Meincke RH. Intelligence in early adulthood – associations with midlife mortality and physical performance in Danish men. PhD-afhandling, Købehavns Universitet, Marts 2016.

8. Hærvig KB, Kierkegaard L. Risk of low-grade inflammation among infertile men - a longitudinal cohort study of Danish men born in 1953. Kandidatspeciale ved Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, juni 2015.

9. Grønne DT. Lavt fysisk aktivitetsniveau i fritiden blandt midaldrende mænd.- et epidemiologisk studie af data fra Metropolitkohorten. Kandidatspeciale ved den sundhedsfaglige kandidat uddannelse, SDU. 2009​


Redaktør