Genetisk epidemiologi

​Genetisk epidemiologi er et nyere område indenfor epidemiologien. Her benytter man sig af genetiske markører til at identificere de egentlige årsager til sundhed og sygdom. Vi er særligt interesserede i genetisk epidemiologi i relation til allergiske sygdomme, mikronæringsstoffer, hjertekarsygdomme og diabetes. Den genetiske epidemiologi kan føre til fremskridt indenfor både forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme. Genetiske markører har ofte en meget lille effekt isoleret set, og det betyder at der er behov for store studier for at kunne påvise en årsagssammenhæng. Ofte er der brug for data på mere end 100.000 personer, hvilket ofte nødvendiggør samarbejde nationalt og internationalt. 

​Der arbejdes især med de følgende hovedområder:

Mendelsk randomisering 

Gen-miljø interaktioner 

Genetiske associationsstudier

Redaktør