Hjertekarsygdomme

FCFS gennemførte den første større danske befolkningsundersøgelse om risikofaktorer for hjertekarsygdomme i 1964. Epidemiologisk forskning i hjertekarsygdomme har siden været et vigtigt forskningsområde på FCFS. I starten af 1980'erne blev FCFS en del af WHO-projektet MONICA (multinational MONItoring of trends and determinants in CArdiovascular disease), hvor forskere fra 34 centre i 20 lande gennem 10 år lavede standardiserede befolkningsundersøgelser for at kortlægge risikofaktorer til hjertekarsygdomme. Forskningen i hjertekarsygdomme på FCFS omfatter også forebyggelse og prædiktionsmodeller som fx computerprogrammet PRECARD®, der er udviklet på FCFS mellem 1996 og 2003. Programmet kan beregne den enkeltes patients risiko for at udvikle hjertekarsygdomme inden for fem, 10 eller 20 år. Det er senere blevet oversat til 43 sprog og har dannet rammen om det europæiske risikoberegnings- og forebyggelsesprogram HeartScore®.

Eksempler på aktuelle publikationer inden for hjertekarsygdomme: 

  1. Hyltén-Cavallius et al. Glucose ingestion causes cardiac repolarization disturbances in type 1 Long QT syndrome patients and healthy subjects. Heart Rhythm 2017;Epub ahead of print. PubMed
  2. Skaaby et al. Effects of invitation to participate in health surveys on the incidence of cardiovascular disease: a randomized general population study. Int J Epidemiol 2016;Epub ahead of print. PubMed
  3. Ghouse et al. Numerous Brugada syndrome-associated genetic variants have no effect on J-point elevation, syncope susceptibility, malignant cardiac arrhythmia, and all-cause mortality. Genet Med 2017;19(5):521-528. PubMed
  4. Linneberg et al. Effect of Smoking on Blood Pressure and Resting Heart Rate: A Mendelian Randomization Meta-Analysis in the CARTA Consortium. Circ Cardiovasc Genet. 2015;8(6):832-41. PubMed
Redaktør