Jod

​Frem til år 2000 var Danmark et land med mild til moderat jodmangel, og derfor besluttede man at indføre en obligatorisk jodberigelse af alt salt anvendt i brødproduktionen samt salt solgt som bordsalt.  Den Danske Jod- og Stofskifteundersøgelse (DanThyr) varetager monitoreringen af jodberigelsens effekter, vurderet ud fra undersøgelser af forholdene før og efter jodberigelsens indførelse. DanThyr-gruppen er dannet ved et samarbejde mellem eksperter i epidemiologi og sygdomsforebyggelse (Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed), to endokrinologiske hospitalsafdelinger med stor erfaring og ekspertise i diagnostik og behandling af struma og stofskiftesygdom (Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Hospital og Endokrinologisk – Gastroenterologisk Klinik I, Bispebjerg Hospital) samt eksperter i ernæring og mikronæringsstoffer (Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet). ​

​DanThyr-gruppens monitoreringsplan består af 3 hoveddele: 

  • Befolkningsundersøgelser udført parallelt i Ålborg og København bøde før og efter jodberigelsen. 
  • Undersøgelser af nye tilfælde af stofskiftesygdomme via specialoprettede registre i de samme to områder
  •  Landsdækkende monitorering af forekomsten af struma og stofskiftesygdom ved brug af behandlingsregistre.

Monitoreringsplanen lagt af DanThyr gruppen er unik på verdensplan og kan ses som en model for monitoreringen af eventuelle vitamin- og mineralberigelser i fremtiden. Som følge af vores involvering i DanThyr-arbejdet, deltager vi på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed nu også i et EU-projekt, der har til formål at undersøge jodindtaget og forekomsten af stofskiftesygdom i hele Europa: http://euthyroid.eu/

Udvalgte publikationer:

Laurberg P, Andersen SL, Motavaf AK, Bjergved L, Jørgensen T, Cerqueira C, Ovesen L, Rasmussen LB, Perrild H, Carlé A.  Ændring i thyroideasygdom i Danmark. Ugeskr Laeger. 2013 Mar 18;175(12):790.

 

Bjergved L, Jørgensen T, Perrild H, Carlé A, Cerqueira C, Krejbjerg A, Laurberg P, Ovesen L, Bülow Pedersen I, Banke RL, Knudsen N. Predictors of change in serum TSH after iodine fortification: an 11-year follow-up to the DanThyr study. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Nov;97(11):4022-9.

 

Cerqueira C, Knudsen N, Ovesen L, Laurberg P, Perrild H, Rasmussen LB, Jørgensen T. Doubling in the use of thyroid hormone replacement therapy in Denmark: association to iodization of salt? Eur J Epidemiol. 2011 Aug;26(8):629-35.

Redaktør