Kroniske sygdommes epidemiologi

​Inddragelse af helbredsundersøgelser er særligt vigtigt for sygdomme og tilstande, som er underdiagnosticerede, fx diabetes og forhøjet blodtryk, og kræver måling af fx blodsukker og blodtryk. Uden sådanne helbredsundersøgelser kan vi ikke give et sandfærdigt billede af den sygdomsbyrde, som disse sygdomme medfører. Sektionen udfører forskningen i tæt samarbejde med forskere fra den kliniske forskning. ​

Effektiv forebyggelse af sygdomme kræver at vi kender sygdommenes årsager. Der er desværre stadig mange sygdomme, hvis årsager ikke er kendte. Der forskes i mange sygdomme. Sektionen har særligt fokus på:

Overfølsomhedssygdomme, fx astma, allergi, eksem, cøliaki

Diabetes 

Hjertekarsygdomme

Funktionelle lidelser

Redaktør