Mendelsk randomisering

​Mendelsk randomisering er et nyere epidemiologisk princip. Det kan i nogle tilfælde afhjælpe begrænsningerne i traditionelle epidemiologiske studier, hvor det ofte kan være svært at fastslå om det man finder er en ægte årsagssammenhæng hvor en risikofaktor er årsag til en sygdom. Man kan ikke udelukke at det snarere kan dreje sig om en omvendt årsagssammenhæng, hvor sygdommen påvirker adfærd og dermed eksponeringen for den pågældende risikofaktor. 

I mendelsk randomisering udnytter vi, at fordelingen af gener er tilfældig ved befrugtningen. Vi bruger genetiske markører, som er relateret til forskellige risikofaktorer som instrumenter for den livslange eksponering for den pågældende risikofaktor. Målet er at efterligne et randomiseret forsøg og dermed minimere risikoen for konfounding og omvendt årsagssammenhæng.

Eksempler på publikationer inden for mendelsk randomisering:

1. Linneberg A, et al. Effect of smoking on blood pressure and resting heart rate: A Mendelian randomization meta-analysis in the CARTA consortium​. Circ Cardiovasc Genet. 2015 Dec;8(6):832-41. 

2. Husemoen LL, et al. Investigating the causal effect of vitamin D on serum adiponectin using a Mendelian randomization approach.​ Eur Clin Nutr. 2014 Feb;68(2):189-95. 


3. Skaaby T, et al. Vitamin D status, filaggrin genotype, and cardiovascular risk factors: a Mendelian randomization approach. PLoS One. 2013;8(2)Redaktør