Salt

​Foruden Ulla Tofts deltagelse i Saltpartnerskabet har vi på FCFS gennem de seneste år haft stort fokus på danskernes høje saltindtag og de potentielle konsekvenser for folkesundheden. Vi har dels været med til at udvikle en metode til estimering af saltindtaget på baggrund af måling af natriumindholdet i en helt almindelig urinprøve og dels anvender vi denne metode til at følge udviklingen i danskernes saltindtag over tid samt til at analysere sammenhængende mellem saltindtag og kroniske sygdomme i vores befolkningsundersøgelser.

De danske myndigheder anbefaler, at det daglige indtag af salt ikke overstiger 5-6 g – det reelle gennemsnitlige indtag blandt danskerne er dog langt højere; nemlig 10-11 gram blandt mænd og 7-8 gram blandt kvinder. Indtaget af salt har væsentlig betydning for blodtrykket således, at et højt saltindtag øger risikoen for højt blodtryk, og et højt indtag af salt må da betragtes som en alvorlig risikofaktor for udviklingen af hjerte-/karsygdom.

I modsætning til hvad der er tilfældet med de fleste andre kostrelaterede risikofaktorer, er det meget svært som enkeltperson selv at nedsætte sit saltindtag, idet kun en meget lille del (10-20%) af det salt, vi indtager, er salt, vi selv tilsætter - langt størstedelen kommer fra forarbejdede fødevarer som brød, kødprodukter, færdigretter og restaurant-/kantinemad. En reduktion af danskernes saltindtag kræver således en indsats fra fødevareindustrien, der fremstiller de slatholdige produkter, og derfor blev Saltpartnerskabet for nogle år siden dannet med det formål at reducere danskernes daglige saltindtag med 3 gram. Saltpartnerskabet har deltagelse af såvel industripartnere som myndigheder og interesseorganisationer som Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse – og fra FCFS deltager seniorforsker, Ulla Toft.    


Udvalgte publikationer:

Toft U, Cerqueira C, Andreasen AH, Thuesen BH, Laurberg P, Ovesen L, Perrild H, Jørgensen T. Estimating salt intake in a Caucasian population: can spot urine substitute 24-hour urine samples? Eur J Prev Cardiol. 2014 Oct;21(10):1300-7.

Thuesen BH, Toft U, Buhelt LP, Linneberg A, Friedrich N, Nauck M, Wallaschofski H, Jørgensen T. Estimated daily salt intake in relation to blood pressure and blood lipids: the role of obesity. Eur J Prev Cardiol. 2014 Oct 3. pii: 2047487314553201.​

​​​​​

Redaktør