EUthyroid

EUthyroid består af 31 partnere fra 28 forskellige lande og omfatter en række anerkendte eksperter indenfor både epidemiologi, endokrinologi, ernæring og sundhedsøkonomi.  Fra Danmark deltager vi her på FCFS, og vores primære opgave er – foruden at bidrage med data fra eksisterende befolkningsundersøgelser - at lede den del af projektet, der omhandler indsamling og analyse af registerdata fra alle de medvirkende lande. Således ligger EUthyroid fint i tråd med det arbejde, vi på FCFS i en årrække har udført, i relation til monitoreringen af det danske jodberigelsesprogram -  DanThyr.

​EUthyroid er et EU-finansieret forskningsprojekt, der har til formål at harmonisere og - hvor det er nødvendigt - forbedre jodindtaget i Europa (projektet modtager støtte fra den EUs Horizon 2020 Forsknings- og Innovationsprogram under bevillingsnummer 634453). Formålet med projektet er at undersøge de nuværende forhold vedrørende jodindtag og de sundhedsmæssige konsekvenser af jodmangel i de involverede lande. Data for indtaget af jod lande vil i forbindelse med projektet blive samlet og standardiseret, så de kan sammenlignes på tværs af landegrænser. Desuden vil nationale registerdata vedrørende sygdomme i skjoldbruskkirtlen blive sammenlignet og omkostninger/gevinster ved eksisterende jodberigelsesprogrammer vil blive analyseret.  Der vil i særlig grad være fokus på gravide kvinder og de potentielle følger, jodmangel kan have for børns intellektuelle udvikling. 

Mere information kan findes på EUthyroids hjemmeside (engelsk): http://euthyroid.eu/​ 

Redaktør