Kræftoverleveres tilknytning til arbejdsmarkedet

Hvert år får flere end 15.000 personer konstateret kræft, mens de er i den erhvervsaktive alder.

​​

På grund af bedre diagnosticering og behandling stiger antallet af personer, som overlever en kræftsygdom, hvorved behovet for mere viden om kræftoverleveres arbejdsmarkedstilknytning bliver mere og mere aktuelt.

Gennem brug af danske registre følger vi personer med bryst-, lunge- eller colorectalkræft, fra de får diagnosen eller opereres for deres kræftsygdom, til de er tilbage i arbejde. Vi ser på brugen af offentlige ydelser i form af antal dage på sygedagpenge, arbejdsløshedsperioder og pensioner. For at få et så nuanceret billede som muligt ser vi på, om nogle grupper af personer er i højere risiko for lange perioder på sygedagpenge end andre grupper. Vi inddrager sociale faktorer som uddannelse, jobtype og indkomst og kliniske faktorer som stadie, co-morbiditet, komplikationer og operationstyper i analyserne, og ser derved om sociale eller kliniske faktorer har betydning for arbejdsmarkedstilknytningen for de personer, som overlever deres kræftsygdom.

En kræftsygdom er en stor belastning ikke kun for det enkelte individ, men også for familien som helhed. Vi ser derfor også på de erhvervsmæssige konsekvenser for ægtefæller til kræftramte.

De anvendte registre er:

  • Dansk Bryst Cancer Database
  • Dansk Colorectal Cancer Database
  • Dansk Lunge Cancer Database
  • Danmarks Statistiks Integrerede Database for Arbejdsmarkedsforskning (IDA)
  • Den Registerbaserede Evaluering af Marginaliseringsomfanget (DREAM)
  • Landspatientregistret (LPR)
  • Lægemiddeldatabasen (LMDB)

Kontaktperson: sektionschef, overlæge, ph.d. Charlotte Cerqueira​, telefon 38 63 32 74, e-mail Charlotte Cerqueira


Redaktør