Sundhedsvæsenet og patientfaktorers betydning for diagnose, behandling og prognose af kræft og hjertekarsygdomme

Sundhedsvæsnet har fokus på at skabe sammenhængende forløb for patienter med den hensigt at forbedre deres prognose og få en bedre udnyttelse af ressourcerne.

​​

Forløbet fra man bliver syg og kommer i behandling, bliver helbredt eller dør, er komplekst og omfatter en række af trin. Hvert trin kan påvirkes af faktorer relateret til den enkelte patient, selve sygdommen, behandlingen og dennes organisering.

Projektets formål er at undersøge, hvordan samspillet mellem sundhedsvæsenets organisering og patientfaktorer påvirker sandsynligheden for tidlig diagnose, kurativ behandling, sociale konsekvenser og prognosen af kræft og hjertekarsygdomme.

Det er planen at samkøre data fra centrale registre og kliniske databaser for patienter med tyktarmskræft, brystkræft, iskæmisk hjertesygdom og brok på legemspulsåren. Det er hyppige sygdomme med et akut og kronisk forløb, et politisk mål for behandlingsforløb og forventet gevinst af genoptræning. I forbindelse med projektet udvikles statistiske metoder til at analysere årsagssammenhænge, og der anvendes modeller, så registerstudier kan benyttes som alternativ til lodtrækningsforsøg f.eks. til at undersøge effekten af øget behandlingsvolumen på overlevelse.

Projektet vil give ny viden om de patienter og faser i forløbet, som er særligt kritiske for at få den bedst mulige behandling og prognose. Det vil gøre det muligt at få de bedst mulige patientforløb, idet fokus er på påvirkelige faktorer.

Publicerede artikler:

1: Frederiksen BL, Dalton SO, Osler M, Steding-Jessen M, de Nully Brown P. Socioeconomic position, treatment, and survival of non-Hodgkin lymphoma in Denmark - a nationwide study. Br J Cancer. 2012 Feb 28;106(5):988-95. doi: 10.1038/bjc.2012.3. Epub 2012 Feb 7. PubMed PMID: 22315055; PubMed Central PMCID:PMC3305955.

Kontaktperson: Forskningsleder Merete Osler, telefon 38 63 37 80, e-mail Merete Osler​

Redaktør