Kliniske databaser

Sektionen for klinisk epidemiologi KCEB-Øst omfatter Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik-Øst (KCEB-Øst), der leverer epidemiologisk og biostatistisk service og rådgivning til kliniske kvalitetsdatabaser.

​KCEB-Øst er ét af tre kompetencecentre med epidemiologisk og biostatistisk ekspertise under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).

De kliniske databaser er et vigtigt redskab til at vurdere og sammenligne behandlingskvaliteten på sundhedsområdet samt at følge udviklingen i denne over tid. Databasernes data benyttes ligeledes i vid udstrækning som udgangspunkt for klinisk epidemiologisk forskning. For at sikre en professionel håndtering og analyse af de indsamlede data har Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen besluttet at kliniske kvalitetsdatabaser skal supporteres af kompetencecentre med epidemiologisk og biostatistisk ekspertise.

Kompetencecenteret har tilknyttet en række medarbejdere med forskellige kompetencer inden for sundhedsvidenskab, epidemiologi, biostatistik og datamanagement og har fire fuldtidsansatte epidemiologer, hvis kontaktinformationer kan findes nedenfor.