Frederikke Hørdam

​Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Frederikke Hørdam.JPG

Ph.d.-projekt: Behandlingsresistent depression - risikofaktorer og konsekvenser. 

Med dette studie ønsker vi at undersøge risikofaktorer for og konsekvenser af behandlingsresistent depression, og dermed skabe basis for en bedre forståelse af de underliggende mekanismer for dette.

Tlf. 38 16 30 76

E-mail. frederikke.hoerdam@regionh.dk

 

Redaktør