Louise Meinertz Jakobsen

Forsker, cand.scient.soc., ph.d.

Louise Meinertz Jakobsen.jpg

Evaluering af forløbsprogrammer for kronikere (fx KOL, hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, demens, lænderyg og kræft) i samarbejde med kollegaer. Forløbsprogrammerne evalueres dels ved at gennemføre analyse af registre og spørgeskemaer, dels ved at lave mere dybdegående analyser af specifikke emner, hvor vi både indsamler kvalitative og kvantitative data.

Direkte: 38 16 30 66

E-mail Louise Meinertz Jakobsen

Redaktør