Marie Holm Eliasen

Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.Titel på ph.d.-projekt: "Funktionelle lidelser - Afgrænsning og forekomst". Formålet med ph.d.-projektet er ved hjælp af forskellige statistiske metoder at komme nærmere en afgrænsning og definition af funktionelle lidelser samt estimere forekomsten af funktionelle lidelser i den almene befolkning. Ph.d.'en er en del af DanFunD projektet.

Tlf. 38 63 32 75

E-mail: marie.holm.eliasen@regionh.dk

Redaktør