Marie Holm Eliasen

Postdoc, cand.scient.san.publ.

 

Ph.d.-afhandling "Funktionelle lidelser - Afgrænsning og forekomst" med formålet vha. forskellige statistiske metoder at komme nærmere en afgrænsning og definition af funktionelle lidelser samt estimere forekomsten af funktionelle lidelser i den almene befolkning. Ph.d.'en er en del af DanFunD projektet.

Tlf. 38 16 31 23

E-mail: marie.holm.eliasen@regionh.dk

Redaktør