Mikkel Bo Schneller

​Ph.d.-studerende, cand.scient.

Arbejder med 1)Objektiv måling af fysisk aktivitet, herunder brug af accelerometre og GPS til vurdering af omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd. 2) Udforskning af sammenhænge mellem aktivitetsniveau, omgivelser og forskellige helbredsudfald i fx befolkningsundersøgelser.

E-mail: mikkel.bo.schneller@regionh.dk

Redaktør