Signe Thorup Gjendal

​Datanalytiker, ph.d., cand.scient.techn.

Databehandling og analyser herunder geografiske informationssystemer (GIS) og statistik.

Tlf. 38633217

Email: signe.strann.thorup@regionh.dk

Redaktør