Økonomisk belønning af røgfrihed som middel til rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud

​TrygFonden bevilliger 2.188.102 kr. til nytænkende real-life studie med praktisk sigte mod det kommunale arbejde

Det er beregnet, at en kommune med 30.000 borgere vil have direkte årlige omkostninger på næsten 14 millioner kroner forårsaget af rygning, og hovedårsagen til den store sociale ulighed i sundhed er ulighed i rygning. Alle kommuner tilbyder støtte til rygestop, men mange kommuner oplever, at det er meget svært at rekruttere rygere. Dette står i stærk kontrast til, at tre ud af fire borgere oplyser at have ønske om at holde op med at ryge, og godt halvdelen udtrykker ønske om støtte til rygestop. Borgere med lav socioøkonomisk status rekrutteres ikke i tilstrækkelig grad og har sværest ved at holde sig røgfri. Oplysningskampagner er den indsats, der normalt anbefales fra politisk side.

TrygFonden har med 2.188.102 kr. støttet dette nytænkende real-life studie med et praktisk sigte mod det kommunale arbejde. Vi vil undersøge, om oplysningskampagner eller økonomisk belønning af rygere er mest effektivt til at rekruttere til kommunale rygestophold samt til at opnå længerevarende røgfrihed hos rygere med lav socioøkonomisk status. Projektet er en lodtrækningsundersøgelse, hvor tre interventions-kommuner får 100.000 kr. hver til at afprøve effekten af, at rygere med lav socioøkonomisk status får en økonomisk belønning for at holde sig røgfri. Samtidig modtager tre kontrolkommuner det samme beløb, 100.000 kr. hver, til rekruttering til kommunale rygestophold ved hjælp af oplysningskampagnen/ annoncering målrettet rygere med lav socioøkonomisk status. Vi måler både på antal rygere, der rekrutteres til kommunale rygestophold, og på rygestoprater efter op til 1 år. 

Kontaktperson: Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk

Redaktør