300.000 kr. fra Svend Andersens Fond

​Bevillingen skal bruges til at undersøge, hvordan type 2 diabetes alene og i samspil med depresson påvirker faldet i kognitiv funktion fra ungdommen til sent i voksenlivet.

I Danmark er over 300,000 personer diagnosticeret med diabetes, og forekomsten er stigende. Studier tyder på, at type 2 diabetes spiller en rolle i aldringen af hjernen, og at sygdommen kan accelerere det fald i den kognitive funktion, som opleves med alderen.

Hovedformålet med dette projekt er at undersøge, hvordan type 2 diabetes alene og i samspil med depression påvirker faldet i kognitiv funktion fra ungdommen til sent i voksenlivet. Derudover har projektet til formål at undersøge, om det at have en lav kognitiv funktion i de unge år er en risikofaktor for at udvikle type 2 diabetes.

For at undersøge, hvordan type 2 diabetes og depression påvirker den kognitive funktion, er det afgørende at have viden om kognitiv funktion både tidligt og senere i livet. Derfor ønsker vi at undersøge 2400 mænd fra den Danske Sessionsdatabase, som indeholder data på kognitiv funktion målt ved den intelligenstest, som alle danske mænd tager, når de er til session.

Den Danske Sessionsdatabase dækker en stor gruppe mænd (n=728,160), som har været til session mellem 1957 og 1984, og som i dag er mellem 57 og 77 år gamle. For at undersøge udviklingen i kognitiv funktion fra ungdommen til i dag vil vi invitere disse 2400 mænd til at deltage i en opfølgende undersøgelse.

Opfølgningen består af den samme intelligenstest, som er brugt ved session, et spørgeskema samt måling af højde, vægt og hofte-talje-ratio. Mændene inviteres i fire grupper: 1) 600 mænd med type 2 diabetes, 2) 600 mænd, der har haft depression, 3) 600 mænd med type 2 diabetes og depression og 4) 600 mænd, der hverken har diabetes eller depression.

Sammenhængen mellem kognitiv funktion tidligt i livet og diabetes risiko vil blive undersøgt ved at følge mændene fra Den Danske Sessionsdatabase (n=728.160) i danske sundheds- og sociale registre og se, om risikoen for at udvikle diabetes afhænger af deres kognitive funktion ved session. Bevarelse af den kognitive funktion i alderdommen er en vigtig prioritet for mange for at kunne bevare evnen til at klare sig selv og sine daglige gøremål.

Dette projekt vil belyse, hvorvidt type 2 diabetes og depression, som begge er meget hyppige sygdomme i voksenlivet, fremskynder det aldersbetingede fald i kognitiv funktion og vil forsøge at belyse, om der er en potentiel synergistisk effekt af kombinationen af disse to sygdomme. Sådanne oplysninger kan være nyttige ved udformningen af interventioner for at forhindre kognitive konsekvenser af både type 2 diabetes og depression.

Projektet udføres i et samarbejde mellem FCFS og Institut for Folkesundhedsvidenskab , Københavns Universitet, af en projektgruppe, som består af Gunhild Tidemann Christensen, Merete Osler, Erik Lykke Mortensen, Ellen Garde, Egill Rostrup og Jørgen Rungby.

Kontaktperson: Professor Merete Osler, merete.osler@regionh.dk

Redaktør