Bevilling fra Det Frie Forskningsråd til projekt om behandlingsresistent depression

​Professor, dr.med., ph.d. Merete Osler har fået en bevilling på 1.827.963 kr. fra Det Frie Forskningsråd til projekt om behandlingsresistent depression.

​Det anslås, at en tredjedel af patienter, som behandles for svær depression, ikke har tilfredsstillende effekt af adækvat antidepressiv terapi, og det vil formentlig påvirke deres prognose. Den hidtidige forskning i behandlingsresistent depression har været baseret på relativt små studier, som har anvendt forskellige definitioner af behandlingsresistens. Så der er begrænset viden om, hvilke patienter som er i risiko for at udvikle behandlingsresistens, og hvordan det påvirker deres prognose.  Det planlagte registerprojekt baseres på samtlige ca. 150.000 patienter, som for første gang har haft kontakt med det danske hospitalsvæsen på grund af en depression i perioden 1995-2012.  For disse patienter kan vi ud fra oplysninger fra receptdatabaser og sygehusbehandlinger belyse omfanget af behandlingsresistens. Vi vil også undersøge, om det rammer særlige grupper af patienter, og hvordan det påvirker deres tilknytning til arbejdsmarkedet og dødelighed. Projektet gennemføres i samarbejde med Psykiatrisk Center København og Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

 

Kontakt: Merete Osler, merete.osler@regionh.dk

Redaktør