Bevilling til projekt omhandlende sammenhæng mellem depression og hjertekarsygdom

​Det Frie Forskningsråd har bevilliget 286.311 kr. til projekt, der skal kikke på den bidirektionelle sammenhæng mellem depression og hjertekarsygdom.

Depression og hjerte-kar sygdom (HKS) er forbundet på bi-direktional vis. Da patienter med disse lidelser har en særdeles dårlig livskvalitet og prognose, er sammenhængen ekstra vigtig at studere.

Den samtidige forekomst af depression og HKS kan skyldes fælles biologiske årsager relateret til kronisk inflammation, men genetiske faktorer og den tidlige opvækst har måske også betydning. Dette er sparsomt belyst, og formålet med dette projekt er at undersøge genetiske faktorer og inflammations betydning for den bi-direktionelle sammenhæng mellem depression og HKS.

Projektet baseres på en række store kohortestudier og det danske tvillingeregister. Det vil omfatte ca. 80.000 voksne og 70.000 mono- og dizygote tvillingepar og inkluderer data om livsstil, biologiske og fysiologiske risikofaktorer. Oplysninger om depression og HKS fås fra registre. Data analyseres med overlevelses- og genetiske modeller, som udnytter, at deltagerne følges over lang tid, og som kan belyse den tidsmæssige rækkefølge i forekomst af depression og HKS.

Projektet vil bidrage med ny viden om genetiske og familiære faktorers betydning for den samtidige forekomst af depression og HKS, herunder om inflammation går forud for eller er en følge af depression, og om den øger hyppigheden af HKS hos disse patienter. Denne viden vil kunne bidrage til målrettet forebyggelse og behandling af depression og HKS.

Redaktør