Dansk forsker står bag stor WHO-rapport om e-cigaretter og helbred

​På Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed har overlæge Charlotta Pisinger udarbejdet en større rapport omkring de helbredsmæssige konsekvenser af at bruge elektroniske cigaretter (e-cigaretter) [1].

Rapporten opsummerer, at selvom man ikke kan drage sikre konklusioner vedrørende brug af e-cigaretter, er der stigende evidens der indikerer helbredsskade. En speciel høj toksicitet blev fundet i visse mærker samt f.eks. ved brug af visse smagsstoffer og højspændingsbatterier, ved slid og gentagent brug samt ved overophedning. Der findes over 500 e-cigaretmærker med mange tusinde smagsstoffer, og produkterne er under konstant udvikling. Risikoen afhænger ikke bare af mærket, men også af hvilke smagsstoffer der benyttes i væsken, batteriet, forstøveren, hvor meget væske der er tilbage, hvor brugt e-cigaretten er, og endnu ukendte faktorer. Det er derfor ikke meningsfyldt at betragte e-cigaretter som ét produkt.

Der blev fundet en række metodeproblemer, modstridende fund, manglende langtidsopfølgning og hyppige ændringer af design, hvorfor det vurderes at være alt for tidligt at komme med beregninger på præcis hvor skadelige e-cigaretter er, sammenlignet med rygning. Helbredsskaden må forventes størst i lungerne, men kræft og hjertekarsygdom kan ikke afvises. Følgende fund skaber blandt andet bekymring:

  • Der er fundet høje koncentrationer af ultra-fine partikler, som man ved, øger dødeligheden.
  • Mange forskellige giftige og kræftfremkaldende stoffer er fundet i væsker og dampe, og i nogle væsker var der meget høje koncentrationer.
  • Stoffet Diacetyl, der forårsager "popcorn lunger" (en slag KOL) er fundet i størstedelen af e-cigaretter.
  • Forsøg viste, at DNA strenge der udsættes for e-cigaretter går i stykker.
  • Der er fundet et nedbrydningsprodukt af kræftfremkaldende stof i urinen hos dampere af e-cigaretter.

I en simpel produkt-til-produkt sammenligning er e-cigaretter formodentlig mindre skadelige end almindelige cigaretter, og nogle e-cigaretter måske endda meget mindre skadelige, men fordi størstedelen (ca. 8 ud af 10) af dem der begynder at dampe samtidig bliver ved med at ryge, så er man nødt til at tage helbredsskaden ved dette dobbelt brug i betragtning, når man vurderer skaden ved dampning af e-cigaretter. Der findes næsten ingen viden om helbredsfølger ved dobbelt brug af e-cigaretter og almindelige cigaretter.

E-cigaretter er svært afhængighedsskabende, og der er stadig usikkerhed omkring helbredeffekten af nikotin på lang sigt. I ca. hver tredje undersøgelse havde forfatterne en interessekonflikt; tobaks- og e-cigaretindustrien har sponsoreret eller udført en del studier, og oftest fandt disse lille/ingen helbredsskade.


Kontaktperson: Charlotta Pisinger, charlotta.pisinger@regionh.dk

1. Pisinger C, Døssing M.  A systematic review of health effects of electronic cigarettes. Prev Med 2014; 69:248-260. PubMed

http://www.who.int/tobacco/industry/product_regulation/eletronic-cigarettes-report-cop7-background-papers/en/

Redaktør