Folkesundhedspris til forskningsprojekt, der har lært bornholmere at spise sundere

Mandag uddelte Dansk Selskab for Folkesundhed prisen til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden for deres projekt SoL.

Når børnehaver, skoler og supermarkeder arbejder sammen, så er det nemmere at lægge livsstilen om. Det er erfaringen af SoL-projektet - Sundhed og Lokalsamfund - på Bornholm, hvor 220 børnefamilier har fået hjælp af deres lokalsamfund til at spise sundere.

Øboere, der deltog i projekt, puttede 80 procent flere grøntsager og en fjerdedel mere fuldkorn i indkøbskurven – ligesom salget af frisk fisk blev næsten fordoblet i de syv supermarkeder på Bornholm, der deltog.

Projektet har haft fokus på børnefamiliers indkøbs-, spise og bevægelsesvaner, og på at styrke børnefamiliers sociale engagement og trivsel i udvalgte lokalsamfund. Overordnet var projektet baseret på supersetting-tilgangen til mobilisering af lokalsamfundets borgere og professionelle aktører.

 

Nytænkende projekt

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over prisen:  

"Vi kan ikke forvente, at folk lever sundt, når omgivelserne ikke understøtter det eller direkte modvirker det. Derfor er SoL udtryk for nytænkning, fordi projektet kombinerer fokus på det enkelte menneske og ændringer i strukturen i samfundet," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. 

Hun understreger, at det er bydende nødvendigt at forebygge sygdomme og nedbringe sygdomsbyrden i samfundet som helhed.  

"Vi kan ikke kun behandle os ud af dette problem. Det handler også om, at flere mennesker skal have mere livskvalitet – hele livet igennem." 

Projekt SoL blev gennemført som et partnerskab mellem tre danske forskningsinstitutioner og lokale aktører i civilsamfundet, foreningslivet, institutionslivet, erhvervslivet, medieverdenen og den offentlige kommunale administration i perioden 2012-2015 i tre lokalsamfund på Bornholm (Nexø, Allinge-Sandvig, Hasle).  

"Projektet har potentialet til at danne basis for en model for fremtidigt arbejde med sundhedsfremme i lokalsamfund, og har dermed skabt et gennembrud for at skabe nye veje i arbejdet med folkesundhed," siger sektionschef på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Ulla Toft.

 

FAKTA

SOL - supersetting

 • 220 børnefamilier i Hasle, Allinge og Nexø på Bornholm har fået hjælp fra lokalsamfundet til at leve sundere.
 • Projektet varede i 18 måneder og involverede foruden familierne lokale medier, supermarkeder og børneinstitutioner.
 • Projektets mål, om at salget af grønt, fisk og fuldkorn skulle stige, er til fulde nået. Derimod er salget af frugt ikke steget markant.
 • Salget af sodavand er faldet svagt, mens der ikke kunne ses noget ændring i sliksalget.

Supersetting

 • Supersetting er en ny metode til deltagerbaseret, koordineret og integreret arbejde med sundhedsfremme i lokalsamfundet. 

Deltagere

 • Projektet er et samarbejde mellem de to kommuners mange aktører, tre forskningsinstitutioner (Aalborg Universitet, Steno Sundhedsfremme Center, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed), TV2 Bornholm, Netto og COOP.

Finansiering

 • Projektet kom i gang takket været Nordea-fonden, som fra starten gik ind med 8,5 millioner kr. Desuden har Helsefonden støttet projektet. 

Om Folkesundhedsprisen

 • Folkesundhedsprisen er siden 2004 blevet uddelt hvert år af Dansk Selskab for Folkesundhed. Prisen kan gå til en person, et projekt, en organisation eller kommune, der i særlig grad har gjort en indsats for samfundsmedicinen og folkesundhedsarbejdet i Danmark, det være sig inden for forskningen, i praksis, i medierne eller på anden måde.  

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS)

 • FCFS har forsket i en lang årrække for at afdække hvilke forebyggelsesstrategier, der er mest hensigtsmæssige. Dermed leverer FCFS den ydelse som regionen er forpligtiget til ifølge sundhedsloven.

  Af væsentlige ting kan nævnes:
 • Regionale sundhedsprofiler: Hvor er de ømme punkter? Kan vi se en effekt af kommunernes indsatser?
 • Forskning i individorienterede indsatser. Selv om vi har dokumenteret at generelt helbredstjek ikke vil forbedre folkesundheden, undersøger vi p.t. om differentierede indsatser kan formindske den sociale ulighed i sundhed (fx rygestop blandt kortuddannede på hospitaler og socialt differentieret rehabilitering af hjertepatienter)
 • Forskning i strukturelle indsatser, hvor vi har fokus på effekten af lovgivning og prissætning i relation til usunde produkter (tobak, sukker, fedt etc.), hvilket vil påvirke borgeren indirekte ("gøre de sunde valg til de lette valg")
 • En kombination af strategierne, hvor samfundsstrukturen, kampagner og den individorienterede tilgang bringes i spil – i såkaldte komplekse intervention. FCFS har netop afsluttet et sådant projekt (SoL projektet på Bornholm og Odsherred) med positivt resultat
 • FCFS er i gang med videreudvikling af SoL-projektet i form af forskning i komplekse interventioner, hvor et stort lokalsamfundsprojekt er på bedding (to kommuner i Region H og to kommuner i Region Nord). Dette vil berøre flere af de fokusområder Danske Regioner nævner.


  For yderligere info
 • Regionrådsformand Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten på 7020 9588 eller presse@regionh.dk

Sektionschef, Ph.D, Msc Human Ernæring, Ulla Toft, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 3863 3254 eller ulla.toft@regionh.dk

Redaktør